Η ΕΕΤΤ εξέδωσε την αναφορά της για την πορεία της ευρυζωνικής αγοράς στην Ελλάδα κατά το Δ τρίμηνο 2010.

Τα κύρια συμπεράσματα έχουν ως ακολούθως:
1. Μικρή αύξηση των ευρυζωνικών συνδέσεων: Οι ευρυζωνικές συνδέσεις στο τέλος  του 2010 έφτασαν τις 2.252.653 (διείσδυση 19,9% στον πληθυσμό), έναντι 2.154.282  στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2010 (διείσδυση 19,1%), παρουσιάζοντας αύξηση 4,5% στο τρίμηνο αναφοράς.
2. Συνεχίζεται η πορεία σύγκλισης με τη λοιπή Ευρώπη: Κατά τη διάρκεια του 2010 η ευρυζωνική διείσδυση της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 2,9 γραμμές ανά 100 κατοίκους, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (3,58 γραμμές ανά 100 κατοίκους). Σύμφωνα ωστόσο με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της CoCom, η Ελλάδα στα μέσα του 2010 αποτελούσε το δεύτερο ταχέως αναπτυσσόμενο ευρωπαϊκό κράτος, με ρυθμό αύξησης  διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
3. Οι γραμμές ΑΠΤΒ συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος έναντι των άλλων τύπων γραμμών: Οι γραμμές Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) σημείωσαν νέα άνοδο, φθάνοντας στις 31/12/2010 τις 1.379.743 γραμμές. Οι ευρυζωνικές γραμμές μέσω ΑΠΤΒ αποτελούν πλέον το 49% των ευρυζωνικών γραμμών, αποσπώντας για πρώτη φορά το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά. Οι γραμμές του ΟΤΕ επανήλθαν σε αυξητική τροχιά (1.102.396 στις 31/12/2010 έναντι 1.084.778 στις 30/9/2010). Ωστόσο το ποσοστό τους επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών υποχώρησε στο 48,9%, πέφτοντας για πρώτη φορά κάτω από το 50% και μάλιστα χαμηλότερα από το αντίστοιχο ποσοστό των γραμμών ΑΠΤΒ.
4. Κινητή Ευρυζωνικότητα: Ο αριθμός των ενεργών συνδρομητών κινητών τηλεπικοινωνιών 3ης γενιάς (3G) που αξιοποίησαν υπηρεσίες δεδομένων 3G κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με αυτά του προηγούμενου τριμήνου, φθάνοντας τους 2.786.540 (διείσδυση στον πληθυσμό 24,6%, έναντι 23,8% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2010).