Τα ευρήματα της τελευταίας έρευνα International Business Report της Grant Thornton δείχνουν πως οι επιχειρηματίες σε όλο τον κόσμο αναφέρουν ένα πιο θετικό κλίμα για το 2017.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η αισιοδοξία των επιχειρήσεων ανήλθε στο 38% στο τέλος του 2016, αντιπροσωπεύοντας μια άνοδο 5% σε σχέση με πέρσι. Επίσης, σε παγκόσμιο επίπεδο το ποσοστό των επιχειρήσεων που αναμένει αύξηση των εσόδων για το 2017 βρίσκεται στο υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων δύο χρόνων. Στην Ελλάδα, εντούτοις, η απαισιοδοξία είναι κυρίαρχη τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζοντας μια διαρκή μείωση στα ποσοστά αισιοδοξίας των Ελλήνων επιχειρηματιών, αγγίζοντας για το τελευταίο τρίμηνο του 2016 το -56%.

Οι προσδοκίες για την απασχόληση παρέμειναν σε σταθερά χαμηλά επίπεδα ολόκληρο το έτος, ενώ οι προσδοκίες για κερδοφορία δεν παρουσιάζουν κάποια σημαντική μεταβολή και κυμαίνονται κοντά στο 25%. Η οικονομική αβεβαιότητα των ελληνικών επιχειρήσεων βρίσκεται ανάμεσα στα υψηλότερα ποσοστά που παρουσιάζονται στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως για το 2016, γεγονός που εξηγείται αν λάβουμε υπόψη τη δυσκολία της χώρας να ξεπεράσει την κρίση χρέους.

Η έλλειψη χρηματοδότησης και η γραφειοκρατία εξακολουθούν να αποτελούν δύο από τους σημαντικότερους παράγοντες δυσκολίας των ελληνικών επιχειρήσεων να ανακάμψουν, ενώ η μικρή αλλά αισθητή μείωση που παρουσιάζουν οι εξαγωγές σε σχέση με το 2015, αποτελεί ένα γεγονός στο οποίο θα πρέπει να δοθεί η ανάλογη σημασία.