Η Marfin Investment Group (MIG) προέβη σε ε αγορά 1.675.100 μετοχών της SingularLogic, συνολικής αξίας 3.338.263,04 ευρώ.

Έτσι, το ποσοστό συμμετοχής της MIG στο μετοχικό κεφάλαιο της SingularLogic αυξήθηκε από το 25,07% στο 30,63%. Εκ του ποσοστού αυτού, α) ποσοστό 29,68% αντιστοιχεί σε 12.917.696 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της SingularLogic που η MIG κατέχει άμεσα και β) ποσοστό 0,96% αντιστοιχεί σε 416.333 δικαιώματα ψήφου που κατέχει έμμεσα μέσω της θυγατρικής της Euroline A.E.E.X.