Αύξηση της τάξης του 108% στους πελάτες σταθερής τηλεφωνίας εμφάνισε την τελευταία τριετία η Wind, με 401.000 συνδέσεις LLU το 2012, σε σχέση με τις 193.000 το 2009.

Στη διάρκεια του 2012, η Wind απέκτησε 44% των νέων συνδέσεων στη σταθερή τηλεφωνία, αυξάνοντας το συνολικό τους αριθμό κατά 8,4% σε σχέση με το 2011. Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Αντώνης Τζωρτζακάκης, Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της εταιρείας στο VDSL, αναφέροντας ότι «η Wind δεν θα αποπειραθεί να πουλήσει ονομαστικές ταχύτητες στους καταναλωτές, εάν δεν είναι σε θέση να παράσχει τις πραγματικές. Το κατώτατο όριο που έχει θέσει η εταιρεία για τη VDSL είναι τα 35 Mbps».