Οι δαπάνες σε υποδομές IT (server, disk storage και Ethernet switch) για public και private cloud στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA) αυξήθηκαν το α’ τρίμηνο κατά 17,6% και διαμορφώθηκαν στα 1,3 δις. δολ., σύμφωνα με τα στοιχεία WW Quarterly Cloud Infrastructure Tracker της IDC.

Το cloud μερίδιο των συνολικών δαπανών υποδομών σε server, disk storage και Ethernet switch αυξήθηκε κατά 4% ετησίως, σε περισσότερο από 25,1%, ενώ όσον αφορά την χωρητικότητα του storage, το cloud αντιπροσωπεύει περίπου το 29,9% του συνόλου, ποσοστό μειωμένο κατά 6,1%. Γεωγραφικά, στη Δυτική Ευρώπη, η ανάπτυξη στις δαπάνες υποδομών cloud έχει καταμεριστεί ίσα μεταξύ επιχειρησιακού storage και servers, με ετήσια αύξηση της τάξης του 12 και 16,6% αντίστοιχα, αντιπροσωπεύοντας το 42 και το 45% της συνολικής αγοράς. Οι αναδυόμενες αγορές της CEMA αντιπροσωπεύουν το 15% των υποδομών cloud.