Τα έσοδα πωλήσεων προϊόντων υποδομών (server, αποθήκευση και Ethernet switch) για το cloud IT, συμπεριλαμβανομένων public και private cloud, αυξήθηκαν παγκοσμίως το γ’ τρίμηνο του 2015 κατά 23% και διαμορφώθηκαν στα 7,6 δις. δολ., σύμφωνα με την IDC.

Το συνολικό μερίδιο των πωλήσεων υποδομών cloud IT αυξήθηκε στο 33,8% το γ’ τρίμηνο του 2015, από το 28,7% ένα χρόνο πριν. Τα έσοδα από πωλήσεις υποδομών στο private cloud αυξήθηκαν κατά 18,8% στα 2,9 δις., ενώ του public cloud αυξήθηκαν κατά 25,9% στα 4,6 δις. Συγκριτικά, τα έσοδα παραδοσιακών υποδομών IT (non-cloud) μειώθηκαν κατά 3,2% ετησίως, με μειώσεις και στους τρεις τεχνολογικούς κλάδους (server, αποθήκευση και Ethernet switch). Και οι τρεις τεχνολογικοί κλάδοι παρουσίασαν ισχυρή ανάπτυξη τόσο στο private όσο και στο public cloud, με τους server να παρουσιάζουν την υψηλότερη ανάπτυξη στο private cloud με 24,3%, ενώ στην αγορά Ethernet switch η μεγαλύτερη ανάπτυξη σημειώνεται στο public cloud με 37,8%. Οι δαπάνες στην αποθήκευση αυξήθηκαν κατά 26,7%.