Σύμφωνα με τις προβλέψεις της IDC, οι παραγγελίες smartphones αναμένεται μέσα στο 2013 να αυξηθούν κατά 32,7%, αγγίζοντας τα 958,8 εκατ., από 722,5 εκατ. πέρυσι. Αυτή θα είναι και η πρώτη φορά που οι παραγγελίες των smartphones θα ξεπεράσουν αυτές των feature phones, με τα smartphones να αναμένεται να αντιπροσωπεύουν το 52,5% της συνολικών παραγγελιών κινητών τηλεφώνων.

Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια καθώς η ζήτηση για mobile δεδομένα και φορητούς υπολογιστές επεκτείνεται τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναδυόμενες αγορές. Οι αναδυόμενες αγορές θα αντιπροσωπεύουν το 64,8% των πωλήσεων smartphones το 2013, ποσοστό αυξημένο σημαντικά από το 43,1% το 2010. Με την αύξηση στις παραγγελίες smartphones παγκοσμίως, η ζήτηση έχει γρήγορα εξαπλωθεί από τις ήδη ανεπτυγμένες αγορές στις αναδυόμενες.

Ως αποτέλεσμα, η μέση τιμή ενός smartphone έχει μειωθεί στα 372 δολ. για το 2013, μειωμένη από τα 407 δολ. το 2012, ενώ το 2017 αναμένεται να φτάσει τα 309 δολ., λόγο κυρίως της μεγάλης ζήτησης που θα υπάρξει από τις αναδυόμενες αγορές.

Παραγγελίες smartphones παγκοσμίως, 2013-2017
Ετήσια αύξηση ανά τύπο αγορά 2013* 2017* 2013-2017 CAGR
Αναδυόμενη 45.4% 12.5% 15.7%
Ανεπτυγμένη 14.3% 4.6% 8.3%
Σύνολο 32.7% 10.1% 13.3%
Παγκόσμιο μερίδιο αγοράς ανά τύπο αγοράς 2013* 2017*  
Αναδυόμενη 64.8% 70.6%  
Ανεπτυγμένη 35.2% 29.4%  
Σύνολο 100.0% 100.0%  
Μέση τιμή ανά τύπο αγοράς 2013* 2017* 2013-2017 CAGR
Αναδυόμενη 307 259 -4.2%
Ανεπτυγμένη 491 430 -3.3%
Σύνολο 372 309 -4.5%