Τα 24,5 εκατ. ευρώ έφτασε η online display διαφημιστική δαπάνη για το πρώτο εξάμηνο του 2009, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 36% από το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο και διατηρώντας τη δυναμική της μέσα στα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που διεξήγαγε το Interactive Advertising Bureau Hellas σε συνεργασία με τα μέλη του.

Η αντίστοιχη άνοδος του πρώτου μισού 2008 από το αντίστοιχο του 2007 ήταν 38%. Σε επίπεδο κλάδων, πρώτος κλάδος σε δαπάνη ήταν ο κλάδος των Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, απορροφώντας το 24% της συνολικής δαπάνης (6 εκατ. ευρώ), ενώ ακολουθούν ο κλάδος των Τηλεπικοινωνιών με 18,5% της δαπάνης (4,5 εκατ. ευρώ), ο κλάδος των Καταναλωτικών Προϊόντων με 13,6% (3,3 εκατ. ευρώ) και ο κλάδος του Λιανεμπορίου με 10,2% (2,5 εκατ. ευρώ). Στην 1η πεντάδα εμφανίζεται και η δαπάνη από πολιτική διαφήμιση (7,6% ή 2 εκατ. ευρώ), ωθούμενη από τις πρόσφατες Ευρωεκλογές. Η χώρα μας αποτελεί την τελευταία χώρα που επιβεβαιώνει την πανευρωπαϊκή τάση για σταθερή αύξηση της επένδυσης στο Internet, σε μια περίοδο κρίσης για τη διαφήμιση και την επικοινωνία.