Η hellas online, για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, κατόρθωσε να αυξήσει το μερίδιο αγορά της, προσελκύοντας την πλειοψηφία των νέων συνδρομητών της αγοράς LLU με μερίδιο 45%, έναντι 40% το δ' τρίμηνο του 2008, που αντιστοιχεί σε 40.149 νέους πελάτες LLU.

Παράλληλα διατήρησε τo μέσο έσοδο ανά πελάτη (για συνδυασμένες υπηρεσίες τηλεφωνίας και διαδικτύου) στα επίπεδα του 2008.
H σημαντική αύξηση της LLU πελατειακής βάσης οδήγησε στην κατά 39% ενίσχυση των ενοποιημένων εσόδων σε ετήσια βάση, τα οποία ανήλθαν σε 32,6 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2009 από 23,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα έσοδα, εξαιρουμένης της δραστηριότητας της πρώην Unibrain, διαμορφώθηκαν σε 32 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 48,3% σε ετήσια βάση. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1,3 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2009, αυξημένα κατά 25% σε σχέση με το 2008.