Παρά τις οικονομικές προκλήσεις της εποχής, η παγκόσμια αγορά λειτουργικού supply chain management (SCM) αυξήθηκε, το 2012, κατά 7,1%, αγγίζοντας τα 8,3 δις. δολ. Το 2012, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων σχετικά με τις δαπάνες του IT παρέμειναν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, αλλά οι επενδύσεις σε supply chain παρέμειναν κορυφαία προτεραιότητα, καθώς αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ανάπτυξη και επίτευξη των στόχων μιας επιχείρησης.

Αναφορικά με τους παρόχους, στην πρώτη θέση βρέθηκε η SAP με 11,6% αύξηση, φτάνοντας το μερίδιό της στην αγορά στο 20,8% και τα 1,7 δις. δολ. σε έσοδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η SAP βρίσκεται στην κορυφή, αναφορικά με το μερίδιο αγοράς της, εδώ και μία δεκαετία. Στην δεύτερη θέση ακολουθεί η Oracle, με αύξηση 12,1% και έσοδα 1,5 δις. Την τρίτη θέση διατήρησε η JDA Software, ισχυρές νέες πωλήσεις και αύξηση της μέσης τιμής πώλησης.

Σε μία ιδιαίτερα κατακερματισμένη αγορά, οι κορυφαίοι πέντε πάροχοι λειτουργικού SCM διατήρησαν τις επιδόσεις τους σε σχέση με τους μικρότερους ανταγωνιστές τους, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 50% των συνολικών κερδών της αγοράς.

Αξίζει να σημειωθεί η συνοχή αυτή στα μερίδια της αγοράς παρά τις ενοποιήσεις που έλαβαν χώρα στην αγορά το 2012, με πιο σημαντική αυτή της Ariba από την SAP. Η δεύτερη μεγαλύτερη ενοποίηση ήταν αυτή μεταξύ RedPrairie και JDA Software, η οποία δημιούργησε τον μεγαλύτερο πάροχο και κατακερμάτισε την αγορά ακόμη περισσότερο.

Εταιρεία Έσοδα 2012 Μερίδιο αγοράς 2012 Έσοδα 2012 Μερίδιο αγοράς 2012 Διαφορά
SAP 1,721.2 20.8 1,542.8 19.9 11.6
Oracle 1,453.3 17.5 1,296.9 16.7 12.1
JDA Software 426.0 5.1 430.4 5.6 -1.0
Ariba* 319.2 3.8 366.9 4.7 -13.0
Manhattan Associates 160.1 1.9 141.5 1.8 13.2
Άλλοι 4,216.0 50.9 3,114.5 51.3 20.4
Σύνολο 8,295.8 100.0 6,893.0 100.0 7.1