Σύμφωνα με τα στοιχεία της Gartner, παρά την πίεση που ασκείται στους προϋπολογισμούς των IT διευθύνσεων, λόγω της οικονομικής ύφεσης, η ασφάλεια θα παραμείνει στην κορυφή των προτεραιοτήτων μέχρι και το 2016, με αναμενόμενες δαπάνες 60 δις. δολάρια το 2012, αυξημένες κατά 8,4% από το 2011.

Επίσης, η Gartner αναμένει το ποσό αυτό να αγγίξει τα 86 δισ. μέχρι το 2016. Η αγορά υποδομών ασφαλείας περιλαμβάνει το software, τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές ασφάλειας δικτύων που χρησιμοποιούνται για την προστασία εταιρικού και καταναλωτικού IT εξοπλισμού. Συνολικά, το 45% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι σκοπεύουν να αυξήσουν τις δαπάνες ασφαλείας, 50% θα το διατηρήσουν στα ίδια επίπεδα και μόνο 5% αναμένεται να το μειώσει. Οι μόνες διαφοροποιήσεις παρατηρούνται σε χώρες αναδυόμενων περιοχών, όπου παρουσιάζονται πολύ μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης των δαπανών. Σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από τις συνεχώς αυξανόμενες απειλές, οι οργανισμοί θα συνεχίσουν να αναζητούν την βοήθεια της τεχνολογίας ασφαλείας για να μετριάσουν τους κινδύνους και να μειώσουν τις αδυναμίες της ασφάλειάς τους.