Αύριο αναμένεται να εκδοθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η απόφαση για τη νομιμότητα της συμφωνίας “Safe Harbour”, που χρησιμοποιούν εταιρείες όπως το Facebook και η MasterCard για τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ Η.Π.Α. και Ευρώπης.

Αν τελικά η απόφαση κρίνει τη συμφωνία «μη-νόμιμη» θα επηρεάσει τις καθημερινές online συναλλαγές χιλιάδων εταιρειών. Αυτή τη στιγμή και σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς νόμους, οι εταιρείες απαγορεύεται να μεταφέρουν προσωπικά δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών σε χώρες που θεωρείται ότι έχουν χαμηλότερα πρότυπα ιδιωτικότητας, όπως οι Η.Π.Α. Ωστόσο, δεδομένου του όγκου της κίνησης δεδομένων ανάμεσα σε Η.Π.Α. και Ευρώπη, η συμφωνία-πλαίσιο “Safe Harbour” καθιερώθηκε πριν 15 χρόνια ώστε να επιτρέπει στις εταιρείες την εύκολη μεταφορά προσωπικών δεδομένων στις Η.Π.Α. χωρίς να χρειάζεται έγκριση. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Γενικός Εισαγγελέας της Ε.Ε. δήλωσε ότι η συμφωνία θα πρέπει να ακυρωθεί μετά τις αποκαλύψεις τους Snowden το 2013. Σημειώνεται ότι αν και δεν είναι υποχρεωτικό, συνήθως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τείνει να ακολουθεί τις «συμβουλές» και «προτάσεις» του Γενικού Εισαγγελέα.