Την ώρα που οι προμηθευτές εξακολουθούν να εμπλουτίζουν τα database management systems (DBMSs), τα τμήματα Πληροφορικής εξακολουθούν να αγωνίζονται για να τα εφαρμόσουν και να τα χρησιμοποιήσουν με τον βέλτιστο τρόπο. Δεν είναι λίγες οι εταιρείες που ωθούν στα άκρα τις υπάρχουσες τεχνολογίες, αξιώνοντας από τη μια νέα λειτουργικότητα και από την άλλη μια νέα τεχνολογία για να αυξηθεί η απόδοση, να αντιμετωπιστεί ο φόρτος εργασίας και να μειωθεί ο αριθμός των πηγών που απαιτούνται για να υποστηριχτούν αυτά τα συστήματα.

<‘Σελίδα 1: Οι νέες τάσεις που οδηγούν τις αλλαγές στο χώρο των συστημάτων διαχείρισης της βάσης δεδομένων’>
Εξακολουθούν να υπάρχουν εταιρείες οι οποίες παλεύουν να μειώσουν τον αριθμό των DBMS servers και τον αριθμό των διαφορετικών προμηθευτών που τις υποστηρίζουν. Επίσης, οργανισμοί που πρέπει να αποφασίσουν για την κατάλληλη πλατφόρμα για κάθε νέα εφαρμογή -είτε πρόκειται για μετάβαση από μία παλαιότερη, είτε για νέες εφαρμογές.

Νέα εργαλεία επιτρέπουν την ευκολότερη εξισορρόπηση των DBMSs και οδηγούν σε επαναπροσδιορισμό του πώς ένα απλό σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, πράγμα που σημαίνει το να «τρέχουν» δεκάδες εφαρμογές σε ένα γκρουπ servers

Στην ουσία του, το θέμα όχι μόνο δεν έχει αλλάξει, αλλά γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκο. Ταυτόχρονα, o συγκεκριμένος κλάδος βρίσκεται σε αναταραχή με αρκετούς δυνατούς «παίκτες» να προκαλούνται από διασπαστικές τεχνολογίες για νέα ξεκινήματα, μεγάλους προμηθευτές να εξαγοράζουν μικρότερους και τους καινοτόμους να εμπλουτίζουν τις προσφορές τους. Αν και στον κλάδο υπάρχουν ισχυροί προμηθευτές, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιοι που προβάλλουν προϊόντα που ποικίλουν: από νέες παρουσιάσεις παλαιότερων ιδεών, μέχρι τις πλέον καινοτόμες και πραγματικά πρωτοποριακές προτάσεις που θα οδηγήσουν τις αλλαγές τα επόμενα χρόνια.

Η λίστα των αλλαγών
Τα τελευταία χρόνια, κάνουν την εμφάνισή τους αρκετές νέες τάσεις που οδηγούν τις αλλαγές στο χώρο των συστημάτων διαχείρισης της βάσης δεδομένων. Η λίστα μοιάζει να αυξάνεται συνεχώς. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Η Extensible Markup Language ως απλός τύπος δεδομένων.
 • Η χρήση clusters για servers και αποθήκευση.
 • Το virtualization των servers.
 •  Η υψηλή διαθεσιμότητα.
 • In-memory DBMS για απόδοση.
 • Διαχείριση του κύκλου ζωής των πληροφοριών.
 • Αρχειοθέτηση και συμπίεση.
 • Συμμόρφωση για data warehouses.
 • Αλλαγή της γραμμής εργασίας του data warehouse.
 • Τροφοδοσία των πληροφοριών στο data warehouse.
 • Η χρήση του data warehouse ως πηγής για συστήματα online transaction processing.

Με την αύξηση της ισχύος και τη μείωση κόστους του hardware, οι εταιρείες είναι σε θέση να κάνουν περισσότερα με λιγότερα. Με τα budgets του τμήματος Πληροφορικής να μειώνονται, αυτές οι τάσεις αποδεικνύουν ότι η απόδοση του ΙΤ έχει τη δυνατότητα να αυξηθεί ακόμα και με την περικοπή των δαπανών.

Κυρίαρχη τάση
Για αρκετά χρόνια, τα τμήματα Πληροφορικής παρακολουθούν τις υποστηρικτικές δαπάνες των Database Management Systems να αυξάνονται.

Επίσης ο χρόνος ενδεχόμενης διακοπής είναι κρίσιμος, καθώς τα συστήματα-συμπεριλαμβανομένων και των data warehouse- έχουν γίνει υψηλής διαθεσιμότητας. Ολοι οι προμηθευτές συστημάτων διαχείρισης βάσης δεδομένων εξακολουθούν να εμπλουτίζουν την ικανότητα των συστημάτων για αυτοδιαχείριση. Κάτι τέτοιο έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο την απελευθέρωση του κόστους και των πολύτιμων Database Management πηγών, αλλά και την αλλαγή αυτών καθαυτών των λειτουργιών του συστήματος.

Επιπρόσθετα, οι προμηθευτές προσθέτουν αρκετές νέες λειτουργίες διαχείρισης για να κάνουν τη διατήρηση της απόδοσης ευκολότερη και με λιγότερες διακοπές.

Τέλος, νέα εργαλεία επιτρέπουν την ευκολότερη εξισορρόπηση των DBMSs και οδηγούν σε επαναπροσδιορισμό του πώς ένα απλό σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, πράγμα που σημαίνει το να «τρέχουν» δεκάδες εφαρμογές σε ένα γκρουπ servers.
<‘here’>

Διαβάστε στο ένθετο αυτού του τεύχους:
Οι εξελίξεις στα Database Management Systems
Είναι τα Solid State Drives έτοιμα για το επιχειρηματικό περιβάλλον;


<‘Σελίδα 2: Η διαθεσιμοτητα των συστημάτων, οι προκλήσεις της απόδοσης και η αγορά του OLTP’>
Διαθεσιμότητα των συστημάτων
Η υψηλή διαθεσιμότητα τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε θέμα του online transition processing (OLTP). Σήμερα, όλα τα συστήματα το απαιτούν καθώς το data warehouse έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι των φυσιολογικών λειτουργιών μιας εταιρείας και, επιπλέον, έχει γίνει πηγή δεδομένων για τα συστήματα online transaction process.

Ερευνητές της Gartner υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο αναμένεται να γίνει κοινή πρακτική που θα αλλάξει τον τρόπο σχεδιασμού και χρήσης των data warehouses. Η ομαδοποίηση και το virtualization παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην υψηλή διαθεσιμότητα καθώς γίνονται βασικά χαρακτηριστικά του database management.

Η ομαδοποίηση και το virtualization παίζουν σημαντικό ρόλο στην υψηλή διαθεσιμότητα καθώς γίνονται βασικά χαρακτηριστικά του database management

Προκλήσεις απόδοσης
Στην πάροδο των ετών, ο φόρτος εργασίας εξακολουθεί να αλλάζει. Ο αριθμός των χρηστών αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς καθώς το data warehouse έχει γίνει διαθέσιμο και εκτός εταιρείας και το business intelligence έχει γίνει δεσπόζουσα τάση. Αν σε αυτά προσθέσει κάποιος τη συνεχιζόμενη εισροή δεδομένων και τη χρήση του data warehouse ως μια πηγή OLTP, τότε προκύπτουν προκλήσεις απόδοσης που εξαντλούν τη χωρητικότητα των τεχνολογιών DBMS. Αρκετά από αυτά οφείλονται στη διαμόρφωση του hardware που χρησιμοποιείται για data warehouse. Επίσης τα συστήματα διαχείρισης βάσης δεδομένων πρέπει να βελτιστοποιήσουν τη λειτουργικότητά τους για να ανταποκριθούν στον αυξανόμενο όγκο εργασίας.

Αν και το κόστος αποθήκευσης μειώνεται, η διαχείριση των τεράστιων databases προβληματίζει ολοένα και περισσότερο. Νέες τεχνολογίες, όπως η συμπίεση και η αυτονόμηση, είναι τρόποι που συμβάλουν στη μείωση του μεγέθους. Ωστόσο, η αύξηση των πληροφοριών φαντάζει ατέρμονη και όλα δείχνουν ότι νέες τεχνικές πρέπει -και θα- βρεθούν. Κάτι τέτοιο θα σημαίνει την υψηλότερη αξία στη διαχείριση του κύκλου ζωής της εταιρικής πληροφορίας και τη δημιουργία ενός αυτόματου συστήματος για να «αποσύρονται» δεδομένα με τον σωστό τρόπο.

Εφαρμογές DBMS
Εδώ και πολλά χρόνια έχουν κάνει την εμφάνισή τους εφαρμογές OLTP και data warehouse. Λίγες όμως έχουν επιβιώσει από το αμείλικτου τεστ του χρόνου. Σήμερα, ωστόσο, εξαιτίας θεμάτων φόρτου εργασίας και της επιθυμία για την ευκολότερη διαχείριση των μεγάλων συστημάτων, παρατηρείται ένα επαναλανσάρισμα των εφαρμογών. Οι πωλήσεις των εφαρμογών οδηγούνται από ένα μοντέλο χαμηλότερων τιμών που ωστόσο διαθέτουν χρηστικά πλεονεκτήματα.

Επίσης χρησιμοποιούνται ως μια τεχνική βελτιστοποίησης για να δημιουργηθεί αγορά χαμηλού κόστους δεδομένων και εγγυήσεις απόδοσης. Και τα δύο αυτά είναι δυνατά εξαιτίας των συστημάτων data warehouse, που είναι προ-εναρμονισμένα και βασίζονται μόνο στο μέγεθος των εξαγόμενων δεδομένων από το σύστημα της πηγής.

«Ανοικτές» βάσεις
Υπάρχουν δύο ζητήματα για το οpen source software όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης της βάσης δεδομένων: α) κατά πόσο το Linux είναι έτοιμο για εφαρμογές με κρίσιμη αποστολή και για data warehouses όπως μια πλατφόρμα DBMS και β) αν τα OSS DBMSs είναι, αφενός, έτοιμα για εταιρικές και, αφετέρου, πού και πώς θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν.

Το ζήτημα με το Linux παρουσιάζει ενδιαφέρον εδώ και αρκετά χρόνια καθώς η βάση των δυνατοτήτων, η διαθεσιμότητα των λογισμικών διαχείρισης και η γενική χρήση του σε συστήματα με κρίσιμες αποστολές γνώρισαν τεράστια ανάπτυξη. Το Linux γίνεται μια πλατφόρμα επιλογής. Αν και οι OSS DBMS μηχανές αυξήθηκαν αρκετά, η χρήση τους σε συστήματα με κρίσιμη αποστολή εξακολουθεί να είναι περιορισμένη. Υπάρχουν αρκετά θέματα σε σχέση με τα συστήματα OSS DBMS που εκκρεμούν: η δυνατότητα της κλιμάκωσης σε μεγάλο όγκο εργασίας, η ασφάλεια, η ευχρηστία και οι τεχνικές πηγές που είναι απαραίτητες για την υποστήριξή τους.

Market state: η ατελείωτη «μάχη»
Η συνολική αγορά των συστημάτων database management εξακολουθεί να είναι υγιής, όχι μόνο επειδή τα έσοδα κάθε χρόνο αυξάνονται, αλλά και εξαιτίας νέων «παικτών». Αν και οι δυναμικές της αγοράς και τα προϊόντα αλλάζουν, φαίνεται να μαίνεται μια ατελείωτη «μάχη» ανάμεσα σε προμηθευτές. Το επίπεδο της άμιλλας ωστόσο έχει ανέβει και πλέον περιλαμβάνει τη βέλτιστη λειτουργικότητα, το μερίδιο της αγοράς και την υιοθέτηση ανεξάρτητων προμηθευτών λογισμικού.

Οι εταιρείες επίσης προβληματίζονται με αρκετές αποφάσεις που πρέπει να πάρουν για το μέλλον των εφαρμογών του χαρτοφυλακίου τους. Οι ανησυχίες περιλαμβάνουν: τη μετάβαση από παραδοσιακά σε μοντέρνα συστήματα database management, την απόφαση για το ποια λειτουργικά συστήματα και hardware πλατφόρμες πρέπει να χρησιμοποιηθούν για νέες εφαρμογές, την επιλογή για το αν πρέπει να ξεκινήσουν να χρησιμοποιούν open source συστήματα, την κατανόηση της πορείας των τεχνολογιών και πώς θα επηρεάσουν τις αποφάσεις του σήμερα για τα συστήματα του αύριο. Οι προαναφερόμενες ανησυχίες έχουν ισχυρή επίδραση στην αγορά των συστημάτων DBM.

Η ώριμη αγορά του OLTP
Τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τη Gartner, η αγορά του online transition processing είναι αρκετά ώριμη και εμφανίζει ένα μικρό αριθμό νέων εισόδων. Αν και αυτό εξακολουθεί να είναι αλήθεια, αρκετοί εισερχόμενοι στον κλάδο έχουν γίνει ισχυροί και μπορούν να προκαλούν τους πιο παραδοσιακούς. Επιπλέον, παρατηρείται μια δυνατότητα αυτών των «παικτών», τα προσεχή χρόνια, να εισέλθουν στον κλάδο OSS DBMS. Άλλος ένας μεγάλος παράγοντας επίδρασης είναι η εμφάνιση των λειτουργικών συστημάτων των Windows ως υποδομή των data centers, που μαζί με το open source system ασκεί οικονομική πίεση στους παρόχους.
<‘here’>

Διαβάστε στο ένθετο αυτού του τεύχους:
Οι εξελίξεις στα Database Management Systems
Είναι τα Solid State Drives έτοιμα για το επιχειρηματικό περιβάλλον;


<‘Σελίδα 3: Η νέα εποχή των εξελίξεων, η πολυπλοκότητα των αποφάσεων και η εναλλαγή θεμελιωδών παρόχων DBMS’>
Εποχή εξελίξεων
Είναι γεγονός ότι μέχρι πριν από λίγο καιρό η αγορά του data warehouse DBMSs ήταν πολύ πιο απλή και οι «παίκτες» ήταν πολύ εύκολο να ξεχωρίσουν. Σήμερα, οι παραδοσιακοί πάροχοι προκαλούνται από νέους προμηθευτές με χαμηλές τιμές και εφαρμογές υψηλής απόδοσης. Ως αποτέλεσμα, οι παραδοσιακοί OLTP DBMS έχουν αρχίσει και κινούνται προς τον κλάδο των εφαρμογών data warehouse.

Επιπρόσθετα, υπάρχει και ένας αριθμός νέων προμηθευτών που έχουν εισέλθει πρόσφατα με vertical-oriented DBMs και κάποιοι άλλοι που χρησιμοποιούν τεχνικές αναζήτησης για να εντοπίσουν πληροφορίες data warehouse. Αισθητή κάνει την παρουσία της, επίσης, και μια συνεχής πίεση στις τιμές από παρόντες προμηθευτές. Τέλος, η Gartner ισχυρίζεται ότι θα συνεχιστεί η ενοποίηση μέσω εξαγορών, καθώς και ότι οι υπάρχοντες πάροχοι θα εμπλουτίσουν το δυναμικό τους με πρόσθετα λειτουργικά αποκτήματα στον τομέα του business intelligence.

Καθώς οι legacy εφαρμογές πλησιάζουν το τέλος της ζωής τους, πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για το αν πρέπει να αντικατασταθούν ή όχι

Πολυπλοκότητα των αποφάσεων
Οι περισσότερες εταιρείες ακόμα προσπαθούν να πάρουν αποφάσεις για το πού να τοποθετήσουν τις εφαρμογές τους. Το πρόβλημα δεν αφορά κυρίως τις δαπάνες, αλλά το ότι τα διαθέσιμα συστήματα data base management γίνονται πιο ώριμα και αποκτούν μεγαλύτερη χωρητικότητα. Αυτά που παλαιότερα απασχολούσαν τις εταιρείες σε επίπεδο εφαρμογών, σήμερα, εξαιτίας των νέων δεδομένων, αποτελούν μικρό λόγο ανησυχίας.

Επιπρόσθετα, με την προσθήκη XML και ανοργάνωτων δεδομένων, το μέγεθος της βάσης μεγαλώνει και γίνεται σχεδόν ανεξέλεγκτο. Αν κάποιος προσθέσει στα παραπάνω τις αυξανόμενες απαιτήσεις σε εφαρμογές και data warehouses που οι χρήστες αξιώνουν εκτός εταιρείας και την επιλογή του ποιο DBMS να χρησιμοποιήσει και πού, αποδεικνύεται ότι η απόφαση απέχει μακράν από το να είναι απλή.

Κοινός τόπος
Καθώς οι legacy εφαρμογές πλησιάζουν το τέλος της ζωής τους, πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για το αν πρέπει να αντικατασταθούν ή όχι. Αυτό επίσης περιλαμβάνει αποφάσεις και για το πού να μετακινηθούν -και αν, τελικά, αξίζει τον κόπο να μετακινηθούν. Οι εταιρείες επίσης επανεξετάζουν τα θέματα που αφορούν πολλαπλούς servers, κατάλοιπα μιας περιοχής πελάτη/server, στην οποία κάθε εφαρμογή ήταν τοποθετημένη σε ξεχωριστό server. Το κόστος για την αντικατάσταση hardware, σε συνδυασμό με διαχειριστικές δαπάνες, ωθούν τις ομάδες σχεδιασμού να κατευθύνονται σε άλλες λύσεις και, συγκεκριμένα, σε συστήματα clusters και virtualization.

Τέλος, με τη συμμόρφωση και τη διακυβέρνηση να απασχολούν τους Διευθυντές των τμημάτων Πληροφορικής, προκύπτει το εξής θέμα: πώς να ενοποιηθούν οι εκατοντάδες μικρές βάσεις δεδομένων στους Η/Υ και στα laptops σε όλο το εύρος της εταιρείας και πώς το ΙΤ θα έχει τον απόλυτο έλεγχο όλων αυτών.

Εναλλαγή προμηθευτών; Yes we can!
Η εναλλαγή θεμελιωδών παρόχων DBMS είναι η απλούστερη λύση για τα «πακέτα» των εφαρμογών που έχουν σχεδιαστεί για να εξυπηρετούν εναλλακτικά περιβάλλοντα DBMS.

Τα projects για την αλλαγή βάσης δεδομένων τυπικά περιλαμβάνουν την εγκατάσταση του νέου τεχνικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων και εξειδικευμένων DBMS συνδέσεων από το πακέτο των εφαρμογών.

Επίσης την εξαγωγή και εισαγωγή της παραγωγής της βάσης δεδομένων και στη συνέχεια τη δοκιμή και εφαρμογή. Ακόμα και σε μεγάλα ERP συστήματα, αυτά τα projects μπορούν να επιτευχθούν σε λιγότερο από ένα μήνα και συχνά σε διάστημα μιας εβδομάδας. Οι εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί in-house συχνά δεν έχουν την πειθαρχία να αποφύγουν τη χρήση της DBMS προέκτασης και, ενώ το μοντέλο των δεδομένων μπορεί να μεταφράζει το προγραμματικό μοντέλο, θα χρειαστεί θεμελιώδη περαιτέρω ανάπτυξη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτή η ανάπτυξη δεν δικαιολογείται από τη μικρή εξοικονόμηση του consolidation ενός DBMS προμηθευτή. Το δίλημμα για τις in house θεμελιώδεις εφαρμογές είναι σχεδόν αναπόφευκτο.

Για νεότερες εφαρμογές ή για εφαρμογές που έχουν «κτιστεί» με ένα περιβάλλον ανάπτυξης εργαλείων που παρέχει απομόνωση του DBMS, η εισαγωγή τους μπορεί να είναι τόσο απλή και άμεση όσο για ένα πακέτο εφαρμογών. Στην ειδική περίπτωση όπου η βιωσιμότητα ή η συνεχής υποστήριξη του παρόχου και του περιβάλλοντος του DBMS  αποτελεί ζήτημα, τότε η δαπάνη για να επαν-αναπτυχθεί ώστε να περιέλθουν σε ένα πιο σύγχρονο περιβάλλον, είναι αιτιολογημένη.

Αυτό οφείλεται στο ότι το υψηλότερο κόστος υποστήριξης του θεμελιώδους περιβάλλοντος συνδυάζεται με το ρίσκο του να χαθεί η πρόσβαση υποστήριξης των θεμελιωδών προϊόντων.
<‘here’>

Διαβάστε στο ένθετο αυτού του τεύχους:
Οι εξελίξεις στα Database Management Systems
Είναι τα Solid State Drives έτοιμα για το επιχειρηματικό περιβάλλον;