Για πρώτη φορά στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική δραστηριότητα διεθνούς πιστοποίησης στελεχών ISO20000 Implementation & Consulting Course από το Athens Information Technology σε συνεργασία με την Quint Wellington Redwood Hellas.

Ανάλογο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με το ISO20000 Implementation&Consulting Course, είναι και το ISO20000 Internal Auditor course,το οποίο δίνει τη δυνατότητα πιστοποίησης εσωτερικών και εξωτερικών πελατών, είτε τμήματος IT είτε εταιρείας με απευθείας αντικείμενο  IT. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι προγραμματισμένο από το ΑΙΤ και την Quint
για τις 8 και 9 Ιουλίου.

Επίσης, το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ITIL v3 Foundation με την προσομοίωση Wall Street, είχε 100% πληρότητα και 100% επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης που ακολούθησαν. Το επόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ITIL v3 Foundation, πρόκειται να πραγματοποιηθεί από 18 έως 20 Ιουνίου.