Θετική εικόνα, όσον αφορά την κερδοφορία, κατέγραψε το 2016 η πλειοψηφία των εισηγμένων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ψηφιακών τεχνολογιών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Beta Χρηματιστηριακή, οι εισηγμένες του κλάδου ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών), κατέγραψαν αύξηση του τζίρου τους κατά 0,1% (7,73 δισ. ευρώ) και των κερδών τους (EBITDA) κατά 4,9%. Επιπλέον, τα καθαρά τους κέρδη αυξήθηκαν στα 99,8 εκατ. ευρώ έναντι 11,7 εκατ. ευρώ το 2015, κατά που αποδίδεται, κατά κύριο λόγο, στη συρρίκνωση των υψηλών ζημιών του προηγούμενου έτους. Από τους επιμέρους κλάδους ξεχώρισε η Πληροφορική, καταγράφοντας 4,8% αύξηση εσόδων, 9,3% αύξηση κερδών (EBITDA) και σημαντική υποχώρηση στις καθαρές ζημιές.