Σημαντική βελτίωση της ρευστότητας και αύξηση της συνδρομητικής βάσης πέτυχε ο όμιλος Forthnet μέσω πρωτοβουλιών της Διοίκησης σε εμπορικό και διοικητικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα οι λειτουργικές ταμειακές ροές παρουσίασαν σημαντική βελτίωση κατά το εννεάμηνο του 2012, καθώς ανήλθαν σε 49,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 6,8% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2011, ενώ οι ροές μετά από επενδυτικές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 3,5 φορές. Ο όμιλος κατάφερε να προσελκύσει περισσότερους συνδρομητές μέσω προσιτών συνδυαστικών υπηρεσιών και σημαντικής ενίσχυσης του αθλητικού περιεχομένου. Στις συνδυαστικές υπηρεσίες ξεπέρασε τις 140 χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά, ενώ οι θερινές εμπορικές πρωτοβουλίες για την προώθηση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών έφεραν τα πρώτα ορατά αποτελέσματα, με τους συνδρομητές να ξεπερνούν τους 500 χιλιάδες.

Η συνδρομητική τηλεόραση κατά το γ’ τρίμηνο αύξησε τους πελάτες της κατά 36,5 χιλιάδες. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υπερδιπλασιάστηκαν στο εννεάμηνο, σε σχέση με το 2011 και διαμορφώθηκαν στα 42,8 εκατ. Αυτό οφείλεται τόσο στις μικρότερες απομειώσεις υπεραξίας όσο και στη συγκράτηση της λειτουργικής κερδοφορίας του ομίλου. Συγκεκριμένα, η ενοποίηση των δραστηριοτήτων και ο εξορθολογισμός του λειτουργικού κόστους οδήγησαν σε ουσιαστική και μακρόπνοη κοστολογική αναδιάρθρωση.