Σημεία ανάκαμψης παρουσίασε ο Όμιλος Intracom Holdings το 2016, όπως φαίνεται από την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του για το 2016.

Συγκεκριμένα τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 2,1 εκατ. ευρώ (έναντι 7,7 εκατ. ευρώ ζημιών το 2015), η λειτουργική κερδοφορία EBITDA αυξήθηκε κατά 21% σε σχέση με το 2015, ενώ οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν στα 401,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 6,5%, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας. Ο όμιλος Intrasoft International, παρά τη σχετική μείωση των πωλήσεων κατά 6,3%, κατέγραψε αύξηση τόσο στο EBITDA όσο και στα κέρδη προ φόρων. To ανεκτέλεστο υπόλοιπο στις 31/12/2016 φτάνει τα 367 εκατ. ευρώ, ενώ οι νέες συμβάσεις που υπογράφηκαν μέσα στο έτος ανέρχονται σε 120 εκατ. ευρώ.