Σύμφωνα με την πρώτη – για το 2016 – τριμηνιαία έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών για την ελληνική οικονομία, από τους εξεταζόμενους κλάδους των Υπηρεσιών, οι επιμέρους δείκτες προσδοκιών επιδεινώθηκαν το τρέχον τρίμηνο του έτους σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο στους περισσότερους, εκτός από τις Διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες και κυρίως την Πληροφορική, όπου σημειώθηκε βελτίωση του κλίματος, κατά 7,6%, έναντι μόλις +0,5% το 2014.

Σύμφωνα με τους πρόδρομους δείκτες οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ που αφορούν στο α’ τρίμηνο του 2016, οι εκπρόσωποι του κλάδου της Πληροφορικής εμφανίζονται λιγότερο απαισιόδοξοι σε σχέση με πέρυσι (+9,2 έναντι -11,8), μάλλον λόγω των καλών εξαγωγικών επιδόσεων του κλάδου. Οι προβλέψεις για την απασχόληση στον κλάδο της Πληροφορικής το α’ τρίμηνο του έτους κερδίζουν επίσης έδαφος σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ συγκριτικά με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα παραμένουν στα ίδια επίπεδα.