Σαφής βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου Forthnet πραγματοποιήθηκε το 1ο τρίμηνο του 2009. Με έσοδα 90,2 εκατ. ευρώ και EBITDA στα 18,4 εκατ. ευρώ, ο Όμιλος παρουσίασε για πρώτη φορά περιθώριο EBITDA άνω του 20%. Η Forthnet ενίσχυσε την θέση της στην αγορά LLU και στο τέλος Μαρτίου, κατείχε μερίδιο αγοράς 31,5%.

Με περισσότερους από 232 χιλ. πελάτες στο ιδιόκτητο δίκτυο της, η εταιρεία απέκτησε το 1ο τρίμηνο του έτους 24,5 χιλ. νέους LLU συνδρομητές. Βασικό όχημα ανάπτυξης, η υπηρεσία Forthnet 2play που συνεχίζει να παρουσιάζει υψηλή ζήτηση προσφέροντας μέσο μηνιαίο έσοδο ανά πελάτη 41ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Σε οικονομικό επίπεδο, η Forthnet παρουσίασε έσοδα 39,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του προηγούμενου έτους και EBITDA περίπου 4 εκατ. ευρώ.

Ανοδική πορεία ακολούθησε και το περιθώριο EBITDA που αυξήθηκε στο 9,15%. Η nova, για άλλο ένα τρίμηνο παρουσίασε ισχυρή κερδοφορία συνεισφέροντας σημαντικά στα συνολικά μεγέθη του Ομίλου. Με έσοδα σχεδόν 51 εκατ. ευρώ και EBITDA 14,8 εκατ. ευρώ, η εταιρεία παρουσίασε αύξηση της ψηφιακής συνδρομητικής βάσης σε Ελλάδα και Κύπρο. Τέλος Μαρτίου 2009, η nova κατείχε συνολικά 352.373 συνδρομητές.