Βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα παρουσίασε η Mobile Technology για το 1ο εξάμηνο του 2008.

Συγκεκριμένα τα έσοδα της εταιρείας παρουσίασαν αύξηση 19,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ η αύξηση για τα μικτά κέρδη ήταν 22%. Σύμφωνα με την εταιρεία το ανεκτέλεστο των παραγγελιών ανέρχεται σε 640 χιλιάδες ευρώ. Η διοίκηση της Mobile Technology εκτιμά ότι οι στόχοι που έχουν τεθεί για περισσότερο από 10% ετήσια ανάπτυξη θα επιτευχθούν.