Η αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους κατά 8,6 μονάδες ήταν, σύμφωνα με τη Newsphone, ο βασικός συντελεστής των θετικών αποτελεσμάτων του 1ου εξαμήνου του 2008.

Η θέση αυτή επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι ο τζίρος της εταιρείας μεταβλήθηκε μόνο κατά μια ποσοστιαία μονάδα και διαμορφώθηκε στα 30,9 εκατ. ευρώ αντί των 30,6 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου.

Τα μικτά κέρδη της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 11,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 31,9%, ενώ τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 2,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 49,4% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο.