Το 1ο τρίμηνο του 2008 περιλαμβάνει για πρώτη φορά στον Όμιλο Inform Λύκος τα οικονομικά αποτελέσματα της Austria Card.

H Austria Card σύμφωνα με τον Παύλο Τρυποσκιάδη, Αντιπρόεδρο και Αναπληρωτή Διευθύνων Σύμβουλο, συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη των μεγεθών του ομίλου, ο οποίος δραστηριοποιείται παράλληλα στην ώριμη και άρα σταθερή ελληνική αγορά και στη μεταβλητή αγορά της Ρουμανίας.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 1ο τρίμηνο του 2008 αγγίζει τα 33,3 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένος κατά 82,2% έναντι του αντίστοιχου περσινού χρονικού διαστήματος. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 203,2%.