Η ACE-Hellas ανακοίνωσε ότι το δυναμικό εργαλείο διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων ACE ERP, που παρουσίασε το Νοέμβριο του 2012, είναι πλέον αναβαθμισμένο και σύννομο με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) που είναι σε ισχύ από την αρχή του έτους.

Ο νέος Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, θέτει τις βάσεις για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης με σκοπό τη διασφάλιση των φορολογικών δεδομένων και την αξιοποίησή τους από συναλλασσόμενους και φορολογικές αρχές.

Στο πλαίσιο αυτό, το ACE ERP έχει ενσωματώσει όλες τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν από ένα λογιστήριο μιας επιχείρησης όσον αφορά την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις. Πέραν όμως των παραπάνω, το ACE ΕRP ενσωματώνει και αλλά επιπλέον χρήσιμα χαρακτηριστικά. Μεταξύ αυτών, η λειτουργία SMS, μέσω της οποίας μπορούν να αποσταλούν γραπτά μηνύματα αυτόματα από το σύστημα ERP στα κινητά τηλέφωνα των χρηστών.

Στις βελτιώσεις της νέας έκδοσης περιλαμβάνονται επίσης οι νέες διατάξεις για ελέγχους με βάση τα δεδομένα της Γ.Γ.Π.Σ. για τα φορολογικά στοιχεία, γεωκωδικοποίση κ.α. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή έχει ήδη βραβευθεί ως το καλύτερο διεθνώς ERP σύστημα στον τομέα των τεχνικών εταιρειών, από τη, σε παγκόσμιο επίπεδο γνωστή γαλλική κατασκευαστική εταιρεία VINCI.