Σταδιακή βελτίωση των παρεχόμενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καταδεικνύει ο αριθμός των καταγγελιών που έλαβε και επεξεργάστηκε ο Τομέας Εξυπηρέτησης Καταναλωτών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών (ΤΕΚΤΥ) της ΕΕΤΤ για το έτος 2008.

Σε μια αγορά με 14 εκατομμύρια ενεργές συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, 5,3 εκατομμύρια λειτουργούσες γραμμές σταθερής τηλεφωνίας, 1,5 εκατομμύριο διαρκώς αυξανόμενες ευρυζωνικές συνδέσεις, 640.000 συνδέσεις σε εναλλακτικούς παρόχους (ΑΠΤΒ), ο συνολικός αριθμός των ετήσιων καταγγελιών για το 2008 μειώθηκε κατά 22%.

Πιο συγκεκριμένα, από 16.763 το 2007, οι καταγγελίες μειώθηκαν στις 13.088 το 2008, ενώ το ίδιο έτος οι γραμμές Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο στους εναλλακτικούς παρόχους (ΑΠΤΒ) αυξήθηκαν κατά 136% και οι ευρυζωνικές συνδέσεις από όλους τους παρόχους κατά 48%.

Οι καταγεγραμμένες καταγγελίες του ΤΕΚΤΥ προέρχονται από καταναλωτές, τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, τον Συνήγορο του Καταναλωτή, τις καταναλωτικές οργανώσεις και άλλους φορείς. Οι καταγγελίες για το 2008 βαίνουν μειούμενες και σταθεροποιούνται σε μέσο αριθμό 1.100 καταγγελιών το μήνα.