Ο ΟΤΕ προσπαθώντας να βοηθήσει τους σεισμόπληκτους στις περιοχές της Ηλείας και Αχαΐας αποφάσισε να μην προχωρήσει σε χρέωση των πάγιων τελών σε ιδιοκτήτες σπιτιών που έχουν καταρρεύσει ή έχουν κριθεί ακατάλληλα.

Επίσης, αποφάσισε τη μη χρέωση τελών νέας τηλεφωνικής σύνδεσης στους χώρους προσωρινής διαμονής τους και τη μη χρέωση τελών μεταφοράς για τις συνδέσεις που μεταφέρθηκαν ή θα μεταφερθούν από τα ακατάλληλα για χρήση κτίσματα σε χώρους προσωρινής διαμονής, καθώς και στη συνέχεια από την προσωρινή στη μόνιμη διαμονή.

Ακόμη, σε όσους οι κατοικίες τους επισκευάζονται και επιθυμούν την προσωρινή διακοπή της τηλεφωνικής τους σύνδεσης για διάστημα μέχρι και 6 μήνες, ο ΟΤΕ  αποφάσισε τη μη χρέωση των παγίων τελών για το παραπάνω διάστημα και τη μη χρέωση του τέλους επανασύνδεσης, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διατηρήσουν τον αριθμό τους.