Το 11ο Συνέδριο Greek ΙCT Forum, που πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Νοεμβρίου, βράβευσε την Αρχέτυπον για την επίδοσή της στο έργο "Εφαρμογές Εξυπηρέτησης του Πολίτη" του Police On Line της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο Πρόεδρος της Αρχέτυπον, Γιώργος Κορδέλης, παρέλαβε το βραβείο από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Σπύρο Βούγια. Το πληροφοριακό σύστημα “Εφαρμογές Εξυπηρέτησης του Πολίτη” του Police On Line, που εξυπηρετεί 5.000 αστυνομικά τμήματα, περιλαμβάνει υποσυστήματα και εφαρμογές που καλύπτουν επιλεγμένες λειτουργίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εξυπηρέτηση του πολίτη και αναδεικνύουν την προστιθέμενη αξία του εκσυγχρονισμού της πληροφοριακής υποδομής της ΕΛ.ΑΣ:

α) Διαχείριση του Βιβλίου Αδικημάτων & Συμβάντων καθώς και του συνόλου των Σηματικών Αναφορών που διακινούνται από τις υπηρεσίες της Ελληνική Αστυνομίας, β) Πληροφόρηση του Πολίτη για έγκυρη ενημέρωση μέσω των ένθετων θεματικών περιοχών Τάξης, Ασφάλειας, Αλλοδαπών, Τροχαίας και Τουριστικής Αστυνομίας, γ) Διοικητική Εξυπηρέτηση του Πολίτη που περιλαμβάνει την πλήρη μηχανογράφηση περισσότερων από εξήντα διοικητικών συναλλαγών  του πολίτη με την ΕΛ.ΑΣ.

Οι συναλλαγές αυτές αφορούν ένα ευρύ φάσμα που καλύπτει  τις Υπηρεσίες Αλλοδαπών (π.χ. παροχή ασύλου, σύλληψη λαθρομετανάστη, κ.ά.), τις Υπηρεσίες Ασφάλειας (π.χ. άδειες λειτουργίας για γραφεία ιδιωτικών ερευνών, άδειες οπλοφορίας, κ.ά.) και τις Υπηρεσίες Τροχαίας (π.χ. άδεια κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων, άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτων κ.ά.) και δ) Διαχείριση Απολεσθέντων και Ανευρεθέντων Αντικειμένων για την αποδοτική διαχείριση των ανευρεθέντων αντικειμένων και τη γρήγορη και ασφαλή ανεύρεση των ατόμων στα οποία ανήκουν. Το έργο υλοποιήθηκε με την αγαστή συνεργασία της Διεύθυνσης Πληροφορικής της ΕΛ.ΑΣ., της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α,Ε. και του αναδόχου.