Το 3ο βραβείο, ανάμεσα σε 40 επιχειρήσεις, έλαβε ο «Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010» του ΟΤΕ στα «Βραβεία Απολογισμών ΕΚΕ 2010» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Τα «Βραβεία Απολογισμών ΕΚΕ 2010» απονεμήθηκαν στη διάρκεια του «CSR Reporting Forum 2011» (Ημερίδα Απολογισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης) στις ελληνικές εταιρείες που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία.

Η αξιολόγηση έγινε από εξειδικευμένη ομάδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και βασίστηκε στις προδιαγραφές του «GRI-G3», τόσο σε επίπεδο συμμόρφωσης με τους σχετικούς δείκτες, όσο και σε επίπεδο κάλυψης των σχετικών αρχών ΕΚΕ και ενσωμάτωσης στρατηγικής για την ΕΚΕ. Ο «Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010» του ΟΤΕ είναι ο έκτος απολογισμός οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων.