Η RSM Ελλάδος (μέλος του δικτύου της RSM, ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια δίκτυα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων) γιόρτασε την επιτυχία των 36 ελληνικών επιχειρήσεων που διακρίθηκαν ως National Champions στα φετινά European Business Awards sponsored by RSM 2015/16, σε ειδική εκδήλωση στην Κατοικία του Βρετανού Πρέσβη John Kittmer.

Μεταξύ των 36 National Champions που βραβεύτηκαν βρίσκονται και 7 εταιρείες από τον χώρο της τεχνολογίας και των συμβουλευτικών υπηρεσίων: η Epsilon Net και η iKnowHow (The Business of the Year Award with Turnover of € 0-25m), η Aqurance (The ELITE Award for Growth Strategy of the Year), η Aratos Technologies The RSM Entrepreneur of the Year Award, η Icap Group και Printec Group (The Business of the Year Award with Turnover of € 26-150m) και η Vermantia Media Group (The UKTI Award for Innovation). Οι 36 National Champions προκρίθηκαν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού και στις 9 Φεβρουαρίου ο Πρόεδρος των κριτών θα ανακοινώσει ποιοι από τους National Champions από όλη την Ευρώπη, θα διακριθούν με τον τιμητικό τίτλο Ruban d’Honneur.