Το Call Center της Marfin Egnatia Bank κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία Large Call Centers στον ετήσιο διαγωνισμό Teleperformance C.R.M Grand Prix 2009.

Με το διαγωνισμό CRM Grand Prix, ο οποίος διεξάγεται ταυτόχρονα σε 31 χώρες, η Teleperformance Hellas, αξιολογεί το επίπεδο εξυπηρέτησης που προσφέρουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στους πελάτες τους, δημιουργώντας ταυτόχρονα τα ποιοτικά σημεία αναφοράς, τόσο της αγοράς συνολικά όσο και ανά κλάδο δραστηριότητας.