Δυσχερής παραμένει η πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας της τεχνολογίας, με τον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ειδικά στην Ευρώπη, να παραμένει γένους αρσενικού, όπως αναφέρει ο ΣΕΠΕ και σύμφωνα με στοιχεία, που δημοσιοποίησε η ιστοσελίδα Euractive (Women in ICT – How do EU member states measure up).

Οι γυναίκες αποτελούν, αυτή τη στιγμή, μόλις το 18% του συνολικού εργατικού δυναμικού του κλάδου στην ευρωπαϊκή αγορά, με τη συντριπτική πλειοψηφία του 82% να απαρτίζεται από άνδρες. Σε ότι αφορά το τεχνολογία η εικόνα επί ευρωπαϊκού εδάφους διαφέρει σημαντικά ανά χώρα, με τις επιδόσεις της Ελλάδας να κινούνται πέριξ του μέσου όρου της ευρωπαϊκής κατάταξης. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των γυναικών στην Ελλάδα, που απασχολείται στην αγορά των ΤΠΕ, διαμορφώνεται στο 17% (έναντι 18% που είναι ο μέσος Κοινοτικός όρος). Σύμφωνα με τα στοιχεία, την υψηλότερη αναλογία γυναικών-ανδρών στην αγορά εργασίας του τεχνολογικού κλάδου στην Ευρώπη έχει η Βουλγαρία, όπου από το σύνολο των εργαζομένων στην τεχνολογία οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 32%. Στον αντίποδα, τη χειρότερη επίδοση στην Ευρώπη έχει το Λουξεμβούργο, όπου οι γυναίκες αντιστοιχούν μόλις στο 11% του εργατικού δυναμικού στον τεχνολογικό τομέα.