Η Γερμανία θα επενδύσει 1,3 δις. ευρώ επιπλέον για την χρηματοδότηση της επέκτασης της πρόσβασης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες για περιοχές με «χαμηλή» συνδεσιμότητα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Μεταφορών και Ψηφιακών Υποδομών της χώρας.

Η υπουργός Alexander Dobrindt δήλωσε ότι η επιπλέον χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί για περιοχές όπου η επέκταση του δικτύου δεν «δικαιολογείται» εμπορικά. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι γίνονται επενδύσει στην ανάπτυξη μίας κοινωνίας “gigabyte” και γι’ αυτό χρειάζεται να υπάρχει πρόσβαση στο internet παντού στη Γερμανία και για όλους. Η καλύτερη πρόσβαση θεωρείται ως σημαντικό κομμάτι της Ψηφιακής Ατζέντας της Γερμανίας, η οποία στοχεύει, μεταξύ άλλων, να προωθήσει την ψηφιοποίηση της αγοράς συνδέοντας το factory floor στο internet.