Όταν η Διεύθυνση Πληροφορικής χαράσσει τη στρατηγική της, παραδοσιακά στενεύουν τα περιθώρια ευθυγράμμισης με την υπόλοιπη στρατηγική του οργανισμού, με ότι αυτό συνεπάγεται για την επιτυχία αυτής της στρατηγικής.

Δυστυχώς, το ιστορικό των ΙΤ επενδύσεων δεν αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις, καθώς στατιστικές ετών αναφέρουν ότι το ποσοστό αποτυχίας των IT projects αγγίζει το 70%. Και ένα IT project αποτυγχάνει όχι γιατί δεν είναι άρτιο από τεχνολογικής απόψεως, αλλά, κυρίως, διότι οι αλλαγές που απαιτούνται να γίνουν σε οργανωτικό και στελεχιακό επίπεδο για την υλοποίησή του δεν διαχειρίζονται σωστά.

Η χρήση μιας τεχνολογίας δεν φέρνει από μόνη της τα αναμενόμενα οφέλη – αυτά τα οφέλη πρέπει να εκμαιευτούν και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο μέσω των κατάλληλων οργανωτικών αλλαγών. Είναι σημαντικό, λοιπόν, κατά τη χάραξη μιας ψηφιακής στρατηγικής να ληφθούν υπόψη οι πραγματικές οργανωτικές ανάγκες, σχεδιάζοντας την βάσει της γενικής στρατηγικής του οργανισμού. Μόνο έτσι μπορούν να ελαχιστοποιηθούν τα μεγάλα, βάση στατιστικής, ποσοστά αποτυχίας των IT projects.