Οι παραγγελίες smartphone το 2015 προβλέπεται ότι θα αυξηθούν κατά 9,8% και θα διαμορφωθούν στα 1,43 δις., με την χρονιά αυτή να είναι η πρώτη που η αύξηση των παραγγελιών παραμένει σε μονοψήφια επίπεδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της IDC.

Η εταιρεία ερευνών ανανέωσε την προηγούμενη προβλεψή της ώστε να αντικατοπτρίζει την μειωμένη ανάπτυξη στην περιοχή Ασίας/Ειρηνικού (εξαιρουμένης της Ιαπωνίας), στη Λατινική Αμερική και στη Δυτική Ευρώπη. Η Κίνα παρέμεινε στο επίκεντρο της αγοράς smartphone τα τελευταία τρίμηνα, καθώς η οικονομική επιβράδυνση στη χώρα «επιβάρυνε» την παγκόσμια ανάπτυξη, λόγω του μεγέθους  της αγοράς. Η IDC αναμένει ότι η αύξηση της αγοράς στην Κίνα θα διαμορφωθεί σε μονοψήφια ποσοστά, ενώ στην περιοχή Μέσης Ανατολής και Αφρικής θα παρουσιάσει την υψηλότερη ανάπτυξη το 2015 με τις παραγγελίες να αυξάνονται σχεδόν κατά 50% ετησίως.

Το μερίδιο αγοράς του λειτουργικού Android αναμένεται να αυξηθεί από το 81% το 2015 στο 82% μέχρι το 2019, ενώ για το iOS κατά το δ’ τρίμηνο του 2015 προβλέπεται αύξηση της τάξης του 7,6% με βάση τη σταθερή καταναλωτική ζήτηση για τα μοντέλα  6(+) και S6(+). Το μερίδιο αγοράς αναμένεται να παραμείνει στο 14-15% περίπου ετησίως. Τέλος, για τα Windows Phone, η IDC προβλέπει ετήσια μείωση της τάξης του 10,2% το 2015, ενώ αναμένει και περαιτέρω μείωση το 2016. Τα μειωμένα αυτά ποσοστά οφείλονται κυρίως στην έλλειψη υποστήριξης από συνεργάτες OEM.