Τέσσερις καθοριστικές παρεμβάσεις, που θα προκαλέσουν καταλυτικές και μακροπρόθεσμες μεταβολές στους τομείς της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και των Ψηφιακών Επικοινωνιών, παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, στον χαιρετισμό του κατά την έναρξη των εργασιών του 11ου Greek ICT Forum που πραγματοποιείται στις 4 και 5 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Ιντερκοντινένταλ.

Οι τέσσερις παρεμβάσεις, που ουσιαστικά συνθέτουν τη κυβερνητική στρατηγική για τους τομείς των υπηρεσιών ΤΠΕ/ICT, αφορούν: Α) την διεύρυνση του δικαιώματος και της ικανότητας πρόσβασης όλων, πολιτών, φορέων και επιχειρήσεων, όπου κι αν διαμένουν όπου κι αν εδρεύουν, σε δίκτυα ψηφιακών επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας,. Β) Την επιστροφή όλων των δημόσιων πληροφοριών στο κοινωνικό σύνολο με την δημοσιοποίησή τους μέσω ψηφιακών υποδομών, Γ) Την ολοκληρωμένη μηχανογράφηση και ψηφιοποίηση στον Δημόσιο τομέα και την εισαγωγή του Ανοικτού Λογισμικού και ειδικά στην Εκπαίδευση. Δ)

Την μετάβαση από τις προμήθειες λογισμικού του Δημοσίου τομέα στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε ένα οραματικό πλαίσιο πολιτικών αρχών, οι οποίες θα επηρεάσουν την ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών τα επόμενα χρόνια. Η εξειδίκευση των τεσσάρων παρεμβάσεων σε επί μέρους τακτικές κινήσεις αναμένονται με πολύ μεγάλη αδημονία από τις επιχειρήσεις του κλάδου, καθώς είναι φανερό ότι η Κυβέρνηση δεν συνδέει άμεσα την αξιοποίηση των Τεχνολογιών ΤΠΕ/ICT με κοινοτικές χρηματοδοτήσεις, αλλά έχει σχεδιάσει ένα αναπτυξιακό πλαίσιο μακροπρόθεσμης πνοής.