Τις μεγάλες προοπτικές που δημιουργούν τα δίκτυα 5G για την ανάπτυξη της οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας επισήμανε ο Γιώργος Στεφανόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), στο πλαίσιο της ομιλίας του σε συνέδριο του Economist.

Όπως εκτιμά ο Γιώργος Στεφανόπουλος «στη νέα φάση που εισέρχεται η ελληνική οικονομία, ο κλάδος ΤΠΕ θα φέρει προστιθέμενη αξία στην Ελλάδα, η οποία μετασχηματίζεται σε μια σύγχρονη ψηφιακή οικονομία, στο πλαίσιο μιας βιώσιμης ανάπτυξης, με κοινωνική ευαισθησία, σεβασμό στο περιβάλλον και το ευρωπαϊκό μέλλον μας». Η συμβολή των ψηφιακών επικοινωνιών στη βιώσιμη ανάπτυξη, σύμφωνα με τον Γ. Στεφανόπουλο, θα ενδυναμωθεί στο άμεσο μέλλον, με τον εξαπλασιασμό του όγκου δεδομένων στο Internet, τη μαζικότερη χρήση ΤΠΕ, υπηρεσιών SaaS και συνδέσεων M2M. Σχολιάζοντας την κατάσταση στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, ο Γ. Στεφανόπουλος δήλωσε ότι εκπροσωπούν έναν κλάδο με τους μεγαλύτερους και σταθερότερους επενδυτές στη χώρα, που, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, επενδύει το 21% των εσόδων του από υπηρεσίες και το 54% του EBITDA κατά μέσο όρο τα τελευταία 4 τρίμηνα. Ένα κλάδο που συμβάλει με 9,5 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ και δημιουργεί 42.500 θέσεις εργασίας, όπως επισήμανε ο Γενικός Διευθυντής της ΕΕΚΤ.