Τα Analytics, οι υπηρεσίες Cloud, η πλήρης υιοθέτηση mobile περιβάλλοντος, οι τεχνολογίες που σχετίζονται με γεωγραφικά δεδομένα και η διασφάλιση μιας ακόμα πιο προσωποποιήμενης προσέγγισης μέσω λύσεων που θα “απογειώσουν” την εμπειρία των καταναλωτών βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ενδιαφέροντος του Skroutz.gr, σύμφωνα με την Γιώτα Τζαβάρα, Εμπορική Διευθύντρια της Skroutz Α.Ε.

NW: Κυρία Τζαβάρα, πως θα χαρακτηρίζατε την σχέση σας με την τεχνολογία ως “εργαλείο δουλειάς”;

Γιώτα Τζαβάρα: Η δουλειά μου απαιτεί η σχέση αυτή να είναι σχέση αγάπης και απαραίτητο στοιχείο της καθημερινότητάς μου. Και είναι! Η δυνατότητα του Skroutz να αναπτύσσει λύσεις τεχνολογίας δεν αφορά μόνο στα εργαλεία που απευθύνονται στους συνεργάτες μας, που δεν είναι άλλοι από τα καταστήματα που συμμετέχουν στην πλατφόρμα, ή τους επισκέπτες του site που αναζητούν τα προϊόντα. Έχουμε δημιουργήσει αρκετά διαχειριστικά εργαλεία για τις εσωτερικές μας ανάγκες που βοηθούν σημαντικά στην καθημερινότητά μας και καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των αναγκών του τμήματος: Από την καταγραφή και παρακολούθηση μέχρι τον εντοπισμό σφαλμάτων και την άμεση διόρθωσή τους.

Ο όρος τεχνολογία στην Εμπορική Διεύθυνση “εξαντλείται” στις εφαρμογές λογισμικού ή εμπεριέχει και στοιχεία τεχνολογικού εξοπλισμού;

Δίχως άλλο, η εμπορική διαχείριση στο Skroutz απαιτεί την ταχύτερη δυνατή πρόσβαση τόσο σε δεδομένα όσο και σε εργαλεία ανάλυσης, αλλά και σε οτιδήποτε μπορεί να αυξάνει την παραγωγικότητα των εργαζομένων.

Σήμερα, η δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα και σε αναφορές που σχετίζονται με αυτά θεωρώ πως αποτελεί την βασικότερη ανάγκη των θέσεων εργασίας σε εμπορικά τμήματα.

Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εμπορική διεύθυνση σε ότι αφορά στην χρήση, ανάπτυξη και παραμετροποίηση tailor-made δεικτών μέτρησης – KPIs;

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πρόκληση δεν είναι άλλη από την εξαγωγή τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες να περιγράφουν τις ανάγκες του τμήματός μας. Με βάση την εμπειρία μας έχουμε κατασταλάξει στο συμπέρασμα πως απαιτείται μεγάλη ανάλυση και συστηματοποιημένη προσέγγιση σε ένα πρόβλημα προκειμένου να σχεδιαστεί ένα εργαλείο που θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζει πραγματικά την εν λόγω ανάγκη.

Σε καθημερινή βάση πραγματοποιούμε πολλές μικρής διάρκειας συναντήσεις ώστε να συζητήσουμε την αποτελεσματικότητα εργαλείων και διαδικασιών, ενώ παράλληλα ορίζουμε KPIs στην ανάπτυξη νέων εργαλείων και δη όσων αναπτύσσουμε εσωτερικά.

Ένα από τα στοιχεία που διαμορφώνουν την “ταυτότητα” του Skroutz.gr είναι και η συλλογή, διαχείριση και αξιοποίηση δεδομένων. Εφαρμόζετε κάποια προκαθορισμένη διαδικασία επεξεργασίας και χρήσης τους προς όφελος της συνολικής στρατηγικής της Εμπορικής Διεύθυνσης;

Κοιτάξτε, προσπαθούμε να συλλέγουμε και να καταγράφουμε το σύνολο των δεδομένων που έχουμε από οποιαδήποτε πηγή. Ακόμα και αυτά που έρχονται από μη-προγραμματισμένη επικοινωνία, όπως λ.χ. τα “παράπονα” των συνεργατών ή των επισκεπτών του site.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στην αξιολόγηση του συναδέλφου που πραγματοποιεί την επικοινωνία, ενώ κι αυτός με τη σειρά του θα αξιολογήσει την ανάγκη πρόσθετης τεκμηρίωσης και επεξεργασίας. Σε επίπεδο εμπορικής διεύθυνσης, αναλύουμε σημαντικά όλες τις συστηματοποιημένες επικοινωνίες μας είτε αυτές αφορούν σε θέματα ενημέρωσης υπηρεσιών είτε στις περιπτώσεις που πρέπει να ζητήσουμε συγκεκριμένες ενέργειες από τους πελάτες μας. Η μέχρι σήμερα εμπειρία μπορεί να δείχνει ότι δεν κρύβεται πάντοτε… θησαυρός στα συγκεκριμένα δεδομένα, εντούτοις όμως υπάρχει -σχεδόν- κάθε φορά ανάγκη ανάλυσης και περιθώρια βελτίωσης. Βέβαια, σε αυτό συμβάλλει καταλυτικά και το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών παρατηρείται μια συνεχή όσο και έντονη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Στοιχείο, που δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερες ανάγκες επικοινωνίας, όσο και εκπαίδευσης.

Η δραστηριοποίηση στον εν γένει τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου αυτομάτως αυξάνει το βαθμό του “tech-efficiency” και διευκολύνει την ενσωμάτωση τεχνολογικών προϊόντων, λύσεων και εφαρμογών;

Μα, το Skroutz είναι μια εταιρεία τεχνολογίας! Μην ξεχνάτε πως ξεκίνησε τη λειτουργία του πριν από 11 χρόνια ως μια εταιρεία που η τεχνολογία υπήρξε καταλύτης από την πρώτη ημέρα της: Από το επίπεδο των ιδρυτών της και την εμπειρία τους σε λύσεις τεχνολογίας, η αποτελεσματικότητα δεν είναι κάτι διαπραγματεύσιμο. Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι για οτιδήποτε σχετίζεται με την τεχνολογική διάσταση της εταιρείας είτε αυτό αφορά υποδομές, εργαλεία ανάπτυξης ή ακόμη και εργαλεία διαχείρισης. Από την πλευρά μου, μπορώ να σας πω ότι αισθάνομαι ιδιαίτερα τυχερή για τη δυνατότητα που ως επικεφαλής του εμπορικού τμήματος, αυτομάτως έχω πρόσβαση στους πόρους που απαιτούνται οποτεδήποτε ζητηθεί η βελτίωση είτε η ανάπτυξη μιας νέας λύσης τεχνολογίας. Βασιζόμαστε πολύ σε εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί εσωτερικά και έχουν αναπτυχθεί ως web εφαρμογές, αρκετά σε εργαλεία collaboration και team working, ενώ χρησιμοποιούμε σημαντικά και εργαλεία instant messaging. Θα έλεγα ότι παρατηρείται μια έντονη μετατόπιση από τα αυτόνομα εργαλεία desktop στα εργαλεία web, με την ταυτόχρονη μετατόπιση από την παραδοσιακή τηλεφωνική επικοινωνία σε εργαλεία web conference. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τηλεφωνικές επικοινωνίες είναι ολιγόλεπτες και χρησιμοποιούνται απλά για να επιβεβαιώσουμε ένα άμεσο web conferencing ή μια αυτοματοποιημένου τύπου αλληλεπίδραση.

Τελευταία έχετε προχωρήσει στην υλοποίηση τεχνολογικών έργων τα οποία οδήγησαν σε προφανή οφέλη για τα στελέχη της Skroutz;

Θα σημείωνα την υποστήριξη των εργαλείων φορητότητας για το σύνολο των στελεχών είτε μιλάμε για εξοπλισμό και δυνατότητα πρόσβασης, για τα εργαλεία analytics που έχουν σχεδιαστεί εσωτερικά, καθώς επίσης και για την υιοθέτηση εφαρμογών, όπως λ.χ. το Slack ή το Trello τα οποία βοηθούν σημαντικά την καθημερινότητά μας. Επιπροσθέτως, η δυνατότητα της εξ’ αποστάσεως εργασίας εντάσσεται πολύ ψηλά στις επιθυμίες των περισσότερων εργαζομένων, ενώ στο Skroutz ισχύει για όλους ανεξαιρέτως, είτε στελεχώνουν τεχνικά τμήματα, είτε όχι. Κάτι, που γίνεται πράξη με εργαλεία που καθένας από εμάς, ανάλογα με το τμήμα, μπορεί να αξιοποιήσει δουλεύοντας το ίδιο αποτελεσματικά όσο και “ομαδικά” από την άνεση του σπιτιού του.

Υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς που θεωρείτε πως η εταιρεία μπορεί να βελτιώσει τη συνολική ή ακόμη και επιμέρους λειτουργία της;

Φυσικά και υπάρχουν πάντοτε περιθώρια βελτίωσης. Για παράδειγμα, η δυνατότητα καλύτερης πληροφόρησης των πελατών και της αποτελεσματικότητας που απολαμβάνουν από εμάς είναι κάτι στο οποίο εργαζόμαστε να βελτιώσουμε κατά το τρέχον χρονικό διάστημα. Ένας ακόμη τομέας που εξετάζουμε είναι η δυνατότητα να παρέχουμε ακόμα μεγαλύτερη βοήθεια σε ότι αφορά στην ταχύτερη αξιοποίηση των υπηρεσιών μας και στην αποτελεσματικότερη προβολή των προϊόντων. Ξέρετε, μας ενδιαφέρει πολύ τα συνεργαζόμενα καταστήματα να μπορούν να αξιοποιούν τις δυνατότητες της πλατφόρμας, καθώς επίσης και τις βέλτιστες πρακτικές που μπορούμε να καλλιεργήσουμε με τα δεδομένα της εμπειρίας μας στον εν λόγω τομέα.

Στην “to do list” σας σε ότι αφορά την τεχνολογία και την Skroutz A.E, το ενδιαφέρον και η έμφαση δίνεται στην αξιοποίησή της για την “εσωτερική” βελτιστοποίηση και ενίσχυση της καθημερινής λειτουργικότητας ή στην ενδυνάμωση της σχέσης με το δίκτυο των καταστημάτων, πωλητών, προμηθευτών και εν γένει εξωτερικών συνεργατών;

Με δεδομένη την ανάπτυξη των τελευταίων ετών η οποία επετεύχθη εν μέσω έντονης οικονομικής κρίσης και δη έχοντας να αντιμετωπίσουμε πρωτόγνωρα δεδομένα και ιδιαιτερότητες (λ.χ. capital controls) δίνουμε ταυτόχρονη έμφαση και στους δύο τομείς.

Το ανθρώπινο δυναμικό μας αναπτύσσεται και μάλιστα με γοργούς ρυθμούς. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη αφ’ ενός μεν οι νέοι συνάδελφοι να εντάσσονται όσο το δυνατόν ταχύτερα στην ομάδα, αφετέρου δε τα συνεργαζόμενα καταστήματα και οι επισκέπτες του site να αισθάνονται ότι τους στηρίζουμε και βοηθάμε σημαντικά στις συναλλαγές τους.

Σίγουρα, το εμπορικό τμήμα έχει ανάγκη εργαλείων για να καλλιεργεί τη σχέση με τους πελάτες και ανάγκη πρόσβασης σε δεδομένα και αναφορές που είναι απαραίτητες για την επικοινωνία με τους πελάτες. Υπό αυτή την έννοια, σε πλείστες περιπτώσεις συμβαίνει εργαλεία που αναπτύσσονται για εσωτερικές ανάγκες να εξελίσσονται προκειμένου να υποστηρίξουν και την επικοινωνία με τους πελάτες. Σε αντίστοιχα επίπεδα κινούνται και οι ανάγκες διατήρησης του ιστορικού της επικοινωνίας με τους πελάτες.

Έχετε ξεκάθαρη στόχευση σε ότι αφορά τις τεχνολογίες εξελίξεις που θεωρείτε πως ταιριάζουν ή αφορούν την Skroutz A.E.;

Τα Analytics και οι υπηρεσίες Cloud θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή είναι σημαντικά και αναπόσπαστα στοιχεία τα οποία έχουν ήδη ενταχθεί στις τεχνολογικές λύσεις του Skroutz και συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Ιδιαίτερης βαρύτητας κρίνεται και η μετατόπιση σε mobile περιβάλλον, καθώς το 50% σχεδόν των επισκεπτών μας μπαίνουν στο site από φορητές συσκευές. Ακολουθούν σε κοντινή απόσταση οι τεχνολογίες που σχετίζονται με γεωγραφικά δεδομένα. Από την πλευρά μας, η σημασία που δίνουμε στην φορητότητα αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή διαθέτουμε native εφαρμογές mobile και για τα 3 λειτουργικά περιβάλλοντα (iOS, Android, Windows).

Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικό κρίνεται και ο επισκέπτης μας να λαμβάνει πληροφόρηση που να αξιοποιεί τη θέση του προτείνοντας για παράδειγμα σε μια αναζήτηση τα φυσικά καταστήματα που βρίσκονται κοντά του εκείνη τη στιγμή. Προς αυτόν τον άξονα εργαζόμαστε αυτό το διάστημα μελετώντας, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας λύσεις που θα “απογειώσουν” την εμπειρία των καταναλωτών που εμπιστεύονται την πλατφόρμα μας για τις αγορές τους.

Αποτέλεσμα; Να βρισκόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στο όραμά μας, που δεν είναι άλλο από την ενεργό συμμετοχή και σύμπραξη στην περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην χώρα μας! Αναφορικά με το Internet of Things (IoT) προς το παρόν διεξάγεται μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση -την οποία και παρακολουθούμε εκ του σύννεγυς- ενώ ο βαθμός της υιοθέτησης του στο περιβάλλον του καταστήματος θα καθορίσει εν πολλοίς και τη δική μας αντίδραση.