Η Γνώμων Πληροφορικής συμμετείχε με απόλυτη επιτυχία στις εργασίες του 2ου Projectathon του έργου epSOS στο πλαίσιο του 11ου ετήσιου Connectathon του Ανεξάρτητου φορέα πιστοποίησης διαλειτουργικότητας εφαρμογών στην υγεία και τη κοινωνική ασφάλιση «integrating the Healthcare Enterprise – IHE», το οποίο διενεργήθηκε στην Πίζα της Ιταλίας μεταξύ 11 και 15 Απριλίου 2011, με τη συμμετοχή 13 χωρών μελών του έργου epSOS.

Διενεργήθηκαν συνολικά 570 δοκιμές  από τους 15 συμμετέχοντες (70 με συμμετοχή της Γνώμων Πληροφορικής) που αφορούσαν στην πιστοποίηση συμβατότητας με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές του έργου epSOS σχετικά με την ανταλλαγή στοιχείων ιατρικού ιστορικού (Patient Summary, PS), την ηλεκτρονική συνταγογράφηση (ePrescription, eP) και την εκτέλεση συνταγών φαρμάκων( eDispensation, eD). Η όλη διαδικασία επιτηρήθηκε από ομάδα ειδικών εμπειρογνωμόνων του ΙΗΕ πιστοποιώντας της λειτουργική και τεχνική αρτιότητα των τελικών αποτελεσμάτων.

Η Γνώμων υλοποίησε ειδικές εφαρμογές διαχείρισης ιατρικών δεδομένων και ειδική διαδικτυακή εφαρμογή (web portal) που έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται φαρμακευτικές συνταγές και ιατρικό ιστορικό από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο. Το έργο epSOS επεκτάθηκε από 1η Ιανουαρίου 2011 με τη συμμετοχή 11 επιπλέον ευρωπαϊκών κρατών.

Το έργο απαριθμεί πλέον συμμετοχές από 20 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 3 συνδεδεμένων σε αυτή, με συνολικό προϋπολογισμό 36 εκατ. ευρώ μέχρι το Δεκέμβριο του 2013, στοχεύοντας στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών διαστάσεων στην ισότιμη παροχή ιατρικών υπηρεσιών με τη χρήση ΤΠΕ στην Ε.Ε.