Ο Γιώργος Δασκαλάκης, IT Manager, Rontis Hellas Α.Ε.Β.Ε., χαρτογραφεί το μοντέλο αξιοποίησης των enterprise printers σε μια σύγχρονη ιατροφαρμακευτική εταιρεία, εξετάζοντας, παράλληλα, τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει μια λύση MPS.

netweek: Πώς αξιοποιείτε τους enterprise printers;

Γιώργος Δασκαλάκης: Η Rontis, στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης των πληροφοριακών της υποδομών και των ΙΤ υπηρεσιών της, βρίσκεται σε φάση αναπροσαρμογής των διαδικασιών εκτύπωσης, εξετάζοντας αυτήν την περίοδο την υιοθέτηση μιας υβριδικής λύσης MPS (Managed Print Services) που θα συνδυάζεται με τη χρήση τοπικών εκτυπωτών, οι οποίοι θα υποστηρίζονται εσωτερικά για την κάλυψη ειδικών αναγκών (π.χ. εκτύπωση σε μηχανογραφικό χαρτί και CD/DVD, εκτύπωση φωτογραφιών).

nw: Πώς επιλέγετε τους printers της εταιρείας σας; Με ποιο κριτήρια σκοπεύετε να επιλέξετε τον πάροχο ΜPS;

Γ. Δασκαλάκης: Τα κριτήρια επιλογής των printers που συνθέτουν τον εκτυπωτικό στόλο της εταιρείας μας είναι, πρωτίστως, λειτουργικά (κάλυψη των εκτυπωτικών και λοιπών multi-function λειτουργιών που χρειάζονται οι σταθμοί εργασίας, κάλυψη όγκου εκτυπωτικών αναγκών), εργονομικά (ευχρηστία συσκευών και συνοδευτικού λογισμικού) και, βεβαίως, οικονομικά (κόστος σελίδας εκτύπωσης, κόστη αναλωσίμων και εγγυήσεων). Ακόμα δεν έχουμε επιλέξει συνεργάτη, είμαι αισιόδοξος, ωστόσο, ότι με τη βοήθεια των επιλεγμένων μας προμηθευτών θα έχουμε και σ’ αυτό το έργο ένα καλό αποτέλεσμα.

nw: Κάποιοι θεωρούν ότι η επιλογή ενός μοντέλου MPS τους «κλειδώνει» σε έναν vendor. Ποια είναι η δική σας άποψη;

Γ. Δασκαλάκης: H επιλογή μιας «ανεξάρτητης» λύσης θα ακύρωνε τα προφανή πλεονεκτήματα της αμιγούς και ομοιόμορφης εγκατάστασης που προσφέρει η σύνθεση του εκτυπωτικού στόλου από μοντέλα του ίδιου κατασκευαστή. Τα, δε, πλεονεκτήματα διαχείρισης υλικού και λογισμικού μιας «καθαρής» λύσης, καθώς και η ευκολία των συμβατών αναλωσίμων μεταξύ εκτυπωτών του ιδίου κατασκευαστή, είναι προφανή.

nw: Ποια είναι τα οφέλη των MPS;

Γ. Δασκαλάκης: Θα έλεγα ότι είναι ξεκάθαρα τα πλεονεκτήματα των λύσεων MPS: οικονομικό όφελος λόγω της ελαχιστοποίησης του αριθμού των εκτυπωτικών μηχανημάτων, ομοιομορφία εκτυπωτικού στόλου, ξεκάθαρο κόστος σελίδας και σαφής διαχείριση αναλωσίμων. Από την άλλη, τα κυριότερα προβλήματα είναι ο εγκαταστημένος εξοπλισμός, αλλά και η ανάγκη αλλαγής της κουλτούρας εκτύπωσης στον οργανισμό.

Ο εξοπλισμός που ήδη χρησιμοποιείται είναι δύσκολο να αντικατασταθεί, διατηρώντας τη λειτουργική του αξία ακόμα και αν αποσβεσθεί. Η, δε, κουλτούρα αλλάζει δύσκολα, καθώς οι χρήστες τείνουν να θεωρούν τους προσωπικούς εκτυπωτές και πολυμηχανήματα «δικά» τους. Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο όταν το budget για την αγορά εκτυπωτών δεν περνάει από το ΙΤ: οι εκτυπωτές μπορεί να έχουν αγοραστεί από διαφορετικές διευθύνσεις και κέντρα κόστους, χωρίς ενιαία κριτήρια προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού.

Στην προκειμένη περίπτωση είναι σημαντική η υποστήριξη από τη διοίκηση, η οποία θα πρέπει να επικοινωνήσει τους στόχους, τις επιδιώξεις, καθώς και τα εκτιμώμενα οφέλη της λύσης MPS προς κάθε χρήστη, δίνοντας πρώτη το παράδειγμα, υιοθετώντας τη νέα κουλτούρα εκτυπώσεων…

nw: Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι κυριότερες τάσεις που χαρακτηρίζουν την αγορά enterprise printing σήμερα;

Γ. Δασκαλάκης: Πιστεύω ότι κάθε μεγάλος οργανισμός έχει (ή επιδιώκει να έχει) ένα δοκιμασμένο και ελεγχόμενο περιβάλλον επιχειρησιακής λειτουργίας, το οποίο προσπαθεί να βελτιώσει καθημερινά. Αυτό το έργο δυσκολεύει όταν το περιβάλλον δεν είναι σταθερό και ομοιόμορφο και όταν εισάγονται στην επιχειρησιακή λειτουργία μη δοκιμασμένα στοιχεία.

Ακριβώς αυτήν την κατάσταση καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονες λύσεις enterprise printing. Χρήστες που εμφανίζονται με διάφορες συσκευές σε διάφορες τοποθεσίες και θέλουν να τυπώνουν από όπου και αν βρίσκονται με ασφάλεια και με ευκολία, μέσα από ένα σύγχρονο εκτυπωτικό στόλο με προηγμένα χαρακτηριστικά, με δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου και με τη λιγότερη δυνατή επιβάρυνση στον οργανισμό, τόσο από πλευρά κόστους λειτουργίας, όσο και κόστους διαχείρισης.