Με αφορμή την προώθηση στη Βουλή της ψήφισης του νομοσχεδίου για τα μέτρα μείωσης κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο Γ. Στεφανόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ) δήλωσε ότι το 2017 θα αποτελέσει μια ακόμα χρόνια σημαντικών επενδύσεων από τις ελληνικές εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιών.

Όπως εκτιμά, «η προώθηση του νομοσχεδίου αναμένεται να διευκολύνει την υλοποίηση κρίσιμων επενδύσεων, να μειώσει τη γραφειοκρατία και να συντονίσει όλους τους εμπλεκομένους, ώστε να επιτευχθεί ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων από τα αναβαθμισμένα ευρυζωνικά δίκτυα της χώρας».