Η κατανόηση των τάσεων του μέλλοντος θα βοηθήσεις στις επιχειρήσεις να αδράξουν τις ευκαιρίες που δημιουργούνται και να προσανατολίσουν την στρατηγική τους σκέψη προς την καινοτομία.

Οι νέες τεχνολογίες και η άμεση υιοθέτησή τους έχουν μεταμορφώσει τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα. Πλέον, τα ανώτερα στελέχη χρειάζεται να προετοιμάσουν τη στρατηγική τους για τα νέα, ανερχόμενα περιβάλλοντα. Το τεχνολογικό περιβάλλον εξελίσσεται συνεχώς. Οι τρόποι με τους οποίους εφαρμόζονται οι τεχνολογίες επίσης αλλάζουν, καθώς νέες εξελίξεις όπως το virtualization και το cloud αναδιανέμουν τα κόστη τεχνολογίας και τους τρόπους διαχείρισης, ενώ δημιουργούν νέα επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς και νέους τρόπους κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών.

Η McKinsey καταγράφει τις 10 σημαντικότερες τάσεις που θα διαμορφώσουν στο μέλλον το επιχειρείν και το ρόλο της τεχνολογίας σε αυτές.

1. Η συν-δημιουργία εξελίσσεται σε κανόνα
Τα τελευταία χρόνια, η οργάνωση διαδικτυακών ομάδων από συμμετέχοντες που θα αναπτύξουν, θα προωθήσουν και θα υποστηρίξουν προϊόντα και υπηρεσίες δεν αφορά μια μειονότητα, αλλά την πλειοψηφία. Σήμερα, ένα υψηλότατο ποσοστό επιχειρηματικής αξίας (ύψους 70 τοις εκατό), αναπτύσσεται μέσω κοινωνικών δικτύων, ενώ 68 εκατ. Bloggers καταφέρνουν με τα post τους να συστήνουν προϊόντα και υπηρεσίες.

Ωστόσο, για κάθε επιτυχημένη δημιουργία αξίας μέσα από web communities, υπάρχουν ισάριθμες αποτυχίες. Κάποιες εταιρείες αμελούν την έρευνα που πρέπει να προηγηθεί για να εντοπίσουν τους πιθανούς συμμετέχοντές τους, ή πράττουν το λάθος του να μην κάνουν follow-up για να διατηρήσουν αυτές τις συνεργασίες στο μέλλον. Ενα ακόμη λάθος είναι ότι δεν θέτουν σωστά κίνητρα, ή δεν δημιουργούν το απαραίτητο κλίμα εμπιστοσύνης προκειμένου να κερδίσουν τη συμμετοχή των καλύτερων.

2. Το Δίκτυο ως αρχή του οργανισμού
Με την έκρηξη του Διαδικτύου, έγινε το πρώτο βήμα καινοτομίας: επέτρεψε σε ανθρώπους που δεν ανήκουν στο δυναμικό μιας επιχείρησης, να συνεισφέρουν με τις ιδέες και τις απόψεις τους. Σήμερα, είναι πολλές οι εταιρείες που δημιουργούν και διαχειρίζονται ευέλικτα δίκτυα που επιτρέπουν τη συνεργασία πλείστων μελών (εντός και εκτός των εταιρικών συνόρων), προκειμένου να αποκομίσουν ακόμη καλύτερες επιδόσεις.

Από την άλλη, είναι ακόμη πολλές οι επιχειρήσεις που επιμένουν στις διοικητικές τους αρχές. Συνεχίζουν να απαγορεύουν την ανάδειξη ταλέντων πέρα από τους εργαζόμενους πλήρους ωραρίου τους, οι οποίοι είναι δέσμιοι των εταιρικών δομών.

Σύμφωνα με τη McKinsey, οι εταιρείες του μέλλοντος είναι αυτές που θα επικεντρώνονται στα σημαντικά «έργα», παρά αυτές που θα επιμένουν στις παραδοσιακές δομές και κανόνες. Τα πιλοτικά προγράμματα που συνδέουν ανθρώπους πέραν της επιχείρησης είναι ένα καλό δοκιμαστικό για τα νέα μοντέλα. Μακροπρόθεσμα, άλλωστε, οι δικτυωμένες επιχειρήσεις θα δίνουν έμφαση στη συνεργασία για δημιουργία έργων, παρά στην «ιδιοκτησία» των εργαζομένων τους.

3. Συνεργασίες με διαβαθμίσεις
Σε πολλές οικονομίες, ο αριθμός των ανθρώπων που αναλαμβάνει «knowledge work» έχει μεγαλώσει πολύ περισσότερο από τον αριθμό των ανθρώπων στον τομέα της παραγωγής ή των συναλλαγών. Οι knowledge workers συνήθως έχουν μεγαλύτερο μισθό, επομένως είναι σημαντικό να αυξηθεί η παραγωγικότητά τους.

Για αυτό το λόγο, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις τεχνολογίες συνεργασίας που υπόσχονται ότι μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση αυτών των εργαζομένων. Παρόλο που οι γνώσεις γύρω από αυτές τις τεχνολογίες βρίσκονται ακόμη σε ανάπτυξη, ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών που έχει πειραματιστεί με αυτές έχει αναφέρει μια τεράστια άνοδο των video και Web conferencing.

4. Η ανάπτυξη του «Internet of Things»
Οι πόροι οι ίδιοι αναδεικνύονται σε σημαντικά στοιχεία ενός συστήματος πληροφοριών, καθώς έχουν την ικανότητα να συλλάβουν, να υπολογίσουν, να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν με τις πληροφορίες – αυτό που είναι γνωστό και ως «Internet of Things». Με εμφυτευμένους αισθητήρες, μηχανισμούς κίνησης και δυνατότητες επικοινωνίας, σύντομα θα μπορούν να απορροφήσουν και να μεταδίδουν πληροφορίες σε τεράστια κλίμακα, και σε μερικές περιπτώσεις να προσαρμοστούν και να αντιδράσουν αυτόματα σε αλλαγές στο περιβάλλον.

Αυτοί οι «έξυπνοι» πόροι μπορούν να διευκολύνουν τις διαδικασίες, να προσφέρουν νέες δυνατότητες στα προϊόντα και να δημιουργήσουν νέα και ευρηματικά επιχειρηματικά μοντέλα.

5. Πειραματισμός και «big data»
Τα δεδομένα συρρέουν σε απίστευτη ταχύτητα και μεγέθη, και διπλασιάζονται κάθε 18 μήνες. Αυτό, είναι αποτέλεσμα της μεγαλύτερης πρόσβασης σε πελατειακά δεδομένα από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές, καθώς και από τις νέες πληροφορίες που προσφέρουν οι Web κοινότητες. Αυτές οι τάσεις είναι γνωστές και ως «big data» ή «μεγάλα δεδομένα». Η τεχνολογία για τη σύλληψη και ανάλυση πληροφοριών είναι ευρέως διαθέσιμη σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Αλλά πολλές εταιρείες ανάγουν τα δεδομένα σε νέα επίπεδα με τη βοήθεια του ΙΤ.

Αυτό γίνεται προκειμένου να μπορέσουν να υποστηρίξουν τους επιχειρηματικούς πειραματισμούς που καθοδηγούν τις αποφάσεις, καθώς και για να τεστάρουν νέα προϊόντα, επιχειρηματικά μοντέλα και καινοτομίες στην πελατειακή εμπειρία. Σε μερικές περιπτώσεις, οι νέες προσεγγίσεις βοηθούν τις εταιρείες να λάβουν αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο.

6. Καλωδίωση για ένα βιώσιμο κόσμο
Παρόλο που τα κανονιστικά πλαίσια συνεχίζουν να εξελίσσονται, τα περιβαλλοντικά ζητήματα διατηρούν τη θέση τους χαμηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων.

Ωστόσο, η βιώσιμη ανάπτυξη έχει αρχίσει να αναδεικνύεται σε μια σημαντική μετρική για την επιχειρηματική απόδοση – καθώς μέτοχοι και αγορές έχουν αρχίσει να ενδιαφέρονται. Το ΙΤ παίζει διττό ρόλο σε αυτό το ζήτημα: αφενός είναι σημαντική πηγή εκπομπών ρύπων, αφετέρου παίζει ρόλο-κλειδί στις στρατηγικές για την μετρίαση της περιβαλλοντικής καταστροφής.

Επί του παρόντος, το μερίδιο ευθύνης του ΙΤ στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα αυξάνεται συνεχώς, λόγω της αυξημένης ανάγκης για δυνατότητες και υπηρεσίες ΙΤ. Μπορεί η ανακύκλωση των επικίνδυνων ηλεκτρονικών ρύπων να έχει τη σημασία του, ωστόσο, ο πιο σημαντικός ρόλος του ΙΤ βρίσκεται στην ικανότητά του να μειώσει το περιβαλλοντικό άγχος που βιώνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις.

7. Τα πάντα μπορούν να είναι υπηρεσίες
Η τεχνολογία επιτρέπει, πλέον, στις επιχειρήσεις να ελέγχουν, να μετρούν, να φτιάχνουν κατά παραγγελία και να τιμολογούν ανάλογα με τη χρήση. Οι ιδιοκτήτες πόρων, δηλαδή, μπορούν πλέον να δημιουργούν υπηρεσίες που κάποτε πωλούνταν ως προϊόντα. Οι πελάτες B2B προτιμούν αυτές τις προσφορές γιατί τους επιτρέπεται να χρεώνονται σύμφωνα με τη χρήση, παρά να δίνουν ένα μεγάλο κεφάλαιο. Στον κλάδο του ΙΤ, το cloud computing είναι το απόλυτο παράδειγμα αυτής της μετάβασης.

8. Η εποχή του πολύπλευρου επιχειρηματικού μοντέλου
Τα πολύπλευρα επιχειρηματικά μοντέλα δημιουργούν αξία μέσα από την αλληλεπίδραση πολλών προσώπων, αντί για την παραδοσιακή ανταλλαγή πληροφοριών πρόσωπο-με-πρόσωπο. Ο τομέας των μέσων ενημέρωσης και της διαφήμισης είναι το πιο κατάλληλο παράδειγμα των νέων μοντέλων. Φυσικά, αυτά τα πολύπλευρα μοντέλα δεν μπορούν να ισχύσουν για όλους τους κλάδους.

Για αυτούς που μπορούν, ωστόσο, ένα καλό σημείο εκκίνησης είναι η απογραφή όλων των δεδομένων της επιχείρησης και μετά, το να αρχίσουν να θέτουν ερωτήματα, όπως «Για ποιον είναι πολύτιμες αυτές οι πληροφορίες;», ή «Τι θα γινόταν εάν παρείχαμε το προϊόν ή τις υπηρεσίες μας δωρεάν;», ή ακόμη καλύτερα «Τι κάνω εάν ο ανταγωνισμός μου το έχει ήδη πράξει;». Οι απαντήσεις οφείλουν να παρέχουν ενδείξεις των ευκαιριών, των εμποδίων ή και των ευαίσθητων σημείων της επιχείρησης.

9. Καινοτομία στη βάση της πυραμίδας
Η υιοθέτηση της τεχνολογίας είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και η ένταση της χρήσης της είναι κάτι που προκαλεί έντονο ενδιαφέρον για τις ανερχόμενες οικονομίες. Πολλά αναπτυσσόμενα κράτη έχουν αρχίσει να εξελίσσονται σε παγκόσμιους «παίκτες» και είναι πολλοί αυτοί που θέλουν να εισχωρήσουν στις αγορές τους με διάφορους τρόπους. Για μερικούς, αποτελούν το νέο ανταγωνισμό.

10. Παραγωγή δημόσιων αγαθών
Μια από τις νεότερες τάσεις που παρατηρούνται τον τελευταίο καιρό, είναι ο ρόλος που θα παίξουν οι κυβερνήσεις στη δημιουργία παγκόσμιων οικονομικών πολιτικών. Αυτό είναι κάτι που θα διευρυνθεί μέσα στα επόμενα χρόνια, και, φυσικά, η τεχνολογία θα παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη – μέσα από τη δημιουργία νέων μορφών και τύπων αγαθών, παράλληλα με την καλύτερη και πιο αποδοτική διαχείρισή τους. Τα δημόσια αγαθά έχουν τεράστιο εύρος, και όλα μπορούν να δημιουργηθούν σε συνδυασμό με τις τάσεις που περιγράφηκαν παραπάνω.

Οι «καλωδιωμένες» πόλεις, ίσως, αποτελούν μια από τις αναμενόμενες τάσεις. Η εκμετάλλευση της πλήρους δυνατότητας της τεχνολογίας στο δημόσιο τομέα, σημαίνει ότι μπορεί να γίνει ένας πλήρης ανασχεδιασμός και αναθεώρηση των τρόπων με τους οποίους δημιουργούνται δημόσια αγαθά, τις μεθόδους με τις οποίες παραδίδονται καθώς και τον τρόπο διαχείρισής τους.