Στην ανάπτυξη δικτύου καταστημάτων με εξειδικευμένες λύσεις πληροφορικής για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με την επωνυμία IT Center και στην ίδρυση της TS Consulting, η οποία θα παρέχει υπηρεσίες business και management consulting προχώρησε o όμιλος Virtual Trip.

Σε ό,τι αφορά την IT Center, στόχος του ομίλου, όπως υποστηρίζεται, είναι η ουσιαστική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από τη Μικρή και Μεσαία Επιχείρηση ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες της, να αυξηθεί η ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών της, να αυξηθεί η παραγωγικότητα και, τελικά, να βελτιωθούν τα οικονομικά αποτελέσματά της.

Αντίστοιχα, στόχος της TS Consulting, εκτός από την παροχή υπηρεσιών business και management consulting είναι και η προώθηση στην αγορά εξειδικευμένων λύσεων λογισμικού κατασκευαστών του εξωτερικού στοχεύοντας στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών αναγκών των πελατών της.

Η TS Consulting έχει ήδη αναλάβει την αντιπροσώπευση των εταιρειών QAD που διαθέτει το QAD Enterprise Applications ERP, DIALCOM που διαθέτει την πλατφόρμα SPONTANTIA Video-Conference, Collaboration και Application Sharing, καθώς και της LOQUENDO, εταιρείας λύσεων τεχνολογιών φωνής.