Στα 60 χιλιόμετρα θα φτάσει το μήκος του μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών που ξεκίνησε να κατασκευάζει η Mediterranean Nautilus.

Την κατασκευή του δικτύου ανέλαβε η Optronics. Στόχος του δικτύου, σύμφωνα με τη MedNautilus, είναι η μείωση του κόστους διασύνδεσης των πελατών της με τα κέντρα της εταιρείας, με συνέπεια να υπάρχει σημαντική μείωση της χονδρικής τιμής διαφόρων προϊόντων της, όπως πόρτες, Internet και μισθωμένες γραμμές.