Η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ ενέκρινε την εμπορική διάθεση των οικονομικών προγραμμάτων προπληρωμένου χρόνου ομιλίας και στις κλήσεις προς όλα τα σταθερά δίκτυα τρίτων, καθώς και την τροποποίηση των προγραμμάτων ΟΤΕπιχειρώ και ΟΤΕπιχειρώ PLUS, όπως αυτά υποβλήθηκαν από τον ΟΤΕ, σύμφωνα με σημερινή της Απόφαση και κατόπιν διενέργειας ελέγχου για τη διαπίστωση πρακτικών "Συμπίεσης Περιθωρίου".

Επίσης, η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ προέβη στην έγκριση ποσοστών retail minus για τον προσδιορισμό των τιμών Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (πάγιο τέλος μίσθωσης και εφάπαξ τέλος σύνδεσης γραμμών PSTN και ΙSDN BRA), κατόπιν διενέργειας ελέγχου επί των υποβληθέντων από τον ΟΤΕ κοστολογικών στοιχείων για τον προσδιορισμό του retail minus.

Η Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών (ΧΕΓ) αποτελεί μια νέα υπηρεσία που υποχρεούται να προσφέρει ο ΟΤΕ στους εναλλακτικούς παρόχους, προκειμένου οι πάροχοι να μπορούν να μισθώνουν από τον ΟΤΕ τη γραμμή με όρους χονδρικής και να τη μεταπωλούν στον τελικό χρήστη. Επισημαίνεται ότι η ΧΕΓ αφορά μόνο στις γραμμές πρόσβασης PSTN και ISDN BRA.