Ο Κωνσταντίνος Γιαννάτος, Διευθύνων Σύμβουλος ΔΑΕΜ, Ηλ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc, εξηγεί πώς οι τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη-δημότη και πώς η ΔΑΕΜ έχει φέρει το Δήμο Αθηναίων κοντά στο όραμα του «ψηφιακού» δήμου.

NetWeek: Μιλάμε για Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών στους ΟΤΑ και εξυπηρέτησης του πολίτη. Πώς σχετίζονται αυτά και πού δραστηριοποιείται η ΔΑΕΜ;

Κωνσταντίνος Γιαννάτος: Είναι προφανές ότι όταν στοχεύουμε στη βέλτιστη εξυπηρέτηση του πολίτη, οι ΤΠΕ αποτελούν μονόδρομο καθώς εγγυώνται ταχύτητα εξυπηρέτησης, εγκυρότητα δεδομένων, διαφάνεια επικοινωνίας και συνδιαλλαγής, ολοκληρωμένη υποστήριξη.

Η ΔΑΕΜ, ως η παλαιότερη και μεγαλύτερη δημοτική επιχείρηση Πληροφορικής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, δραστηριοποιείται ακριβώς σε αυτό το χώρο της χρήσης των νέων τεχνολογιών και συστημάτων για την υποστήριξη της λειτουργίας των Υπηρεσιών των ΟΤΑ και την εξυπηρέτηση του πολίτη-δημότη, αλλά και επισκέπτη της πόλης.

NetWeek: Ποιο είναι δηλαδή το ιστορικό της ΔΑΕΜ και πώς εξελίσσεται σήμερα η στρατηγική αυτή για την εξυπηρέτηση του πολίτη;

Κωνσταντίνος Γιαννάτος: Η ΔΑΕΜ ξεκίνησε πριν από 25 περίπου χρόνια ως εταιρεία μηχανογράφησης, με βασικό στόχο να υποστηρίξει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες του Δήμου Αθηναίων για άρτια μηχανογραφική υποστήριξη των υπηρεσιών του. Με σωστό σχεδιασμό, καθώς και μεθοδική δουλειά, η ΔΑΕΜ σήμερα έχει φέρει το Δήμο Αθηναίων κοντά στο όραμα του «ψηφιακού» Δήμου, με βασικό του άξονα τη διευκόλυνση της καθημερινότητας του πολίτη μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας.

Ιδίως μετά τη μετατροπή το 2008 της ΔΑΕΜ σε Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία, μπορεί πλέον να κινείται με πιο αναπτυξιακούς ρυθμούς τόσο ως προς τις παρεχόμενες λύσεις, όσο και ως προς τις εγκαταστάσεις συστημάτων σε Δήμους και Δημόσιες Υπηρεσίες, συμμετέχοντας και σε κοινοπραξίες, καθώς και σε ευρωπαϊκά προγράμματα.


NetWeek: Ποιες είναι οι τεχνολογίες και τα συστήματα που βοηθούν στην εξυπηρέτηση του πολίτη;

Κωνσταντίνος Γιαννάτος: Τα συστήματα αυτά που αφορούν στην υποστήριξη της καθημερινότητας του πολίτη σχετίζονται με:

  • τη δημιουργία και διαχείριση Μητρώων και Βάσεων Δεδομένων Δημοτών, όπως π.χ. δημοτολόγια, ληξιαρχεία, μητρώα αρρένων, κ.λπ.
  • τη διακίνηση εγγράφων, φακέλων και παραστατικών, μέσω συστημάτων ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και ψηφιακής διακίνησης εγγράφων
  • την παρακολούθηση και διαχείριση των οικονομικών στοιχείων του Δήμου (οικονομικό – διπλογραφικό, πρόσοδα, προϋπολογισμός, ταμειακή)
  • την οργάνωση και παρακολούθηση μητρώων επιχειρήσεων (άδειες καταστημάτων, παρακολούθηση εσόδων κ.λπ.)
  • τη διαχείριση εξειδικευμένων εφαρμογών, όπως τα συστήματα για αλλοδαπούς, για τα κοιμητήρια, τις κατασκηνώσεις, τα σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς, την καθαριότητα, την αστυνόμευση κ.λπ.
  • την οργάνωση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ, μέσω εφαρμογών μισθοδοσίας, διαχείρισης και οργάνωσης προσωπικού, κ.λπ.

NetWeek: Στον τομέα των έργων Πληροφορικής για τους ΟΤΑ δραστηριοποιούνται και άλλες εταιρείες. Πώς αντιμετωπίζετε τους ανταγωνιστές σας;

Κωνσταντίνος Γιαννάτος: Δεν θα τους αποκαλούσα ανταγωνιστές, αλλά συναγωνιστές, καθώς όλοι μας έχουμε ένα κοινό στόχο που είναι η παροχή των καλύτερων δυνατών λύσεων για την αρτιότερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Θέλουμε δυνατούς συναγωνιστές γιατί ο δυνατός συναγωνισμός μάς βοηθάει να γινόμαστε καλύτεροι. Γι’ αυτό και πολύ συχνά συνεργαζόμαστε για την υλοποίηση τέτοιων έργων.

NetWeek: Πώς θα χαρακτηρίζατε το επίπεδο μηχανογράφησης των ΟΤΑ στην Ελλάδα; Θεωρείτε ότι τα χρήματα που προσφέρονται μέσα από τα Κοινοτικά προγράμματα μπορούν να βοηθήσουν;

Κωνσταντίνος Γιαννάτος: Σίγουρα τα κοινοτικά κονδύλια μπορούν να βοηθήσουν τους ΟΤΑ, είναι όμως απολύτως απαραίτητη και η καθοδήγησή τους από φορείς που έχουν την τεχνογνωσία για την ανάπτυξη των έργων εκείνων που ταιριάζουν στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε Δήμου και Κοινότητας.

Είναι λογικό ένας ΟΤΑ να μην έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία προκειμένου να αναπτύξει την τεχνολογική δομή που χρειάζεται, καθώς ο σκοπός του είναι να εξυπηρετεί τους πολίτες και όχι να αναπτύσσει τεχνολογικές υποδομές. Το «κενό» αυτό μπορεί να καλύψει με τον καλύτερο τρόπο η ΔΑΕΜ, και το μαρτυρούν τα επιτυχημένα έργα της σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στα Επιχειρησιακά Προγράμματα.