Στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της νέας οικονομίας τα δεδομένα αποτελούν το νέο «πετρέλαιο». Ωστόσο, όπως δεν θα είχε αξία το πετρέλαιο αν δεν υπήρχαν όλα αυτά τα μηχανοκίνητα μέσα που το χρησιμοποιούν για να λειτουργήσουν, έτσι και τα δεδομένα θα ήταν άχρηστα αν δεν διέθετε κανείς τα μέσα και τα εργαλεία για να τα εκμεταλλευτεί. Δεδομένα υπάρχουν και μάλιστα σε τεράστιες ποσότητες.

Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να βρούμε τρόπους και εργαλεία για να τα αξιοποιήσουμε. Φυσικά, πολύ σημαντική είναι και η ποιότητα των δεδομένων, η οποία πρέπει να είναι καλή. Και σε αυτό το ΙΤ παίζει καταλυτικό ρόλο. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός περνάει σήμερα μέσα από τα δεδομένα και όσο πιο καλά το συνειδητοποιήσουν αυτό τα διευθυντικά στελέχη Πληροφορικής τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχουν να πετύχουν τις όποιες δράσεις ψηφιοποίησης αναλάβουν να φέρουν εις πέρας στις εταιρείες τους.