Σύμφωνα με ενημέρωση που απέστειλε η Cosmote, σε πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνεται ότι τα όρια ασφαλούς έκθεσης, όπως υπάρχουν στη σύσταση 1999/519/EC, δεν απαιτείται να αναθεωρηθούν, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα των επιδημιολογικών μελετών προκύπτει ότι προστατεύουν επαρκώς την υγεία του κοινού.

Αναλυτικότερα, στην ανασκόπηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης, όπως ισχύουν στα κράτη της Ευρώπης, γίνεται σαφές ότι η Ελλάδα είναι από τις χώρες που έχουν λάβει ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα, αφού εφαρμόζει χαμηλότερα όρια κατά 60 – 70% από τις συστάσεις της Ε.Ε.

Σχετικά με τις μετρήσεις που γίνονται ανά χώρα για τον έλεγχο της έκθεσης του κοινού από πηγές Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, αναφέρεται ότι πραγματοποιούνται  από τις ίδιες τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας σε συνεργασία με πανεπιστημιακά εργαστήρια και τα αποτελέσματά τους δημοσιοποιούνται στο κοινό.

Στην Ελλάδα, οι μετρήσεις διενεργούνται από την Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (EEAE) ή άλλα εξουσιοδοτημένα εργαστήρια σε σταθερή ετήσια βάση, αλλά και σε επιμέρους περιπτώσεις μετά από απαίτηση πολιτών.