Τα social media έχουν αλλάξει δραστικά τον τρόπο που επικοινωνούμε σήμερα. Αρχικά, στην ιδιωτική μας ζωή, ενώ τον τελευταίο καιρό γίνεται ολοένα πιο έντονη η επίδρασή τους και στις επιχειρήσεις. Αυτό φαίνεται και σε μια πρόσφατη μελέτη της McKinsey, σύμφωνα με την οποία η χρήση των social technologies θα μπορούσε να αυξήσει την παραγωγικότητα των εργαζόμενων έως και κατά 25%.

Ωστόσο, η ενσωμάτωση και μόνο των social technologies στην υποδομή IT μιας εταιρείας, δεν επαρκεί από μόνη της να φέρει την επιθυμητή βελτίωση. Χρειάζεται να γίνει και μια σωστή εκμετάλλευσή τους. Σε αυτό χρειάζεται να συμβάλουν οι μάνατζερ των τμημάτων, παροτρύνοντας τη χρήση τους. Η ενίσχυση των social technologies μπορεί να οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη σύνδεση με τους πελάτες, παροτρύνει τους πελάτες να αγοράζουν περισσότερο και τους κάνει να μένουν περισσότερο πιστοί στην εταιρεία.

Ενισχύουν, επιπλέον, το κλίμα συνεργατικότητας σε μια εταιρεία, αυξάνοντας και την παραγωγικότητα. Σε αυτό αποφασιστικό ρόλο παίζει και η διοίκηση, η οποία θα πρέπει να παροτρύνει το διαμοιρασμό πληροφορίας και εμπειριών ανάμεσα στους εργαζόμενους. Σήμερα τα διοικητικά στελέχη χρειάζεται να είναι περισσότερο από ποτέ κοινωνικά, εξωστρεφή, ευέλικτα και διαφανή. Έτσι θα μπορέσουν να μεταμορφώσουν την εταιρεία τους σε ένα social οργανισμό, όπως επιτάσσει η εποχή.