Πρόθυμοι να μετακινηθούν σε άλλη πόλη ή χώρα εμφανίζονται οι Έλληνες, προκειμένου να εξασφαλίσουν εργασία με καλύτερους όρους, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Manpower, τα αποτελέσματα της οποίας ανακοινώθηκαν σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με έρευνα της Manpower, το 87,7% των Ελλήνων που πήραν μέρος στην Έρευνα δήλωσαν ότι θα άλλαζαν πόλη ή χώρα για εργασιακούς λόγους, ποσοστό υψηλότερο τόσο από τον παγκόσμιο Μέσο Όρο (78%), όσο και από τον Μέσο Όρο της περιφέρειας ΕΜΕΑ (75%).

To Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ και η Ιταλία είναι οι τρεις χώρες στις οποίες θα προτιμούσαν να μετοικήσουν οι Έλληνες που συμμετείχαν στην έρευνα της Manpower, ενώ το 30,3% του ελληνικού δείγματος δήλωσε πρόθυμο να μετακινηθεί οπουδήποτε στον κόσμο. Η Έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε on-line, τον Απρίλιο 2008,  με τη συμμετοχή συνολικά 31,574 ατόμων από 38 διαφορετικές χώρες, μεταξύ αυτών και 1.079 Έλληνες.

Η εξασφάλιση υψηλότερης αμοιβής αποτελεί το ισχυρότερο κίνητρο μετακίνησης για τους Έλληνες εργαζόμενους, σε ποσοστό 87,8%, ενώ ακολουθούν οι καλύτερες προοπτικές απασχόλησης με 71,7% και οι ευκαιρίες για ανάπτυξη της σταδιοδρομίας με 67,5%. “Όλο και περισσότεροι Έλληνες θα επέλεγαν να αναζητήσουν μία θέση εργασίας μακριά από τη βάση τους. Μάλιστα, το 38,6% όσων συμμετείχαν στην έρευνά μας έχουν ήδη μετακομίσει τουλάχιστον μία φορά για επαγγελματικούς λόγους, εντός (69%)  ή εκτός Ελλάδας (31%) δήλωσε η Δρ. Βενετία Κουσία, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Manpower.