Στο πλαίσιο του 11ου Greek ICT Forum, o Νίκος Σηφουνάκης, Υπουργός του νέου Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, δήλωσε κατόπιν ερώτησης που του τέθηκε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να διαθέσει το απαραίτητο budget, ώστε να διεκδικήσει το management του ΟΤΕ από τη DT μέσα στο 2010.

“Δυστυχώς, η προηγούμενη κυβέρνηση μας έφερε προ τετελεσμένου γεγονότος, πουλώντας το επιπλέον 5% των μετοχών του ΟΤΕ στην DT λίγο πριν τις εκλογές”, δήλωσε ο Υπουργός, ο οποίος ωστόσο δεν απέκλεισε διεκδίκηση του management στο μέλλον.
Επίσης, ο Υπουργός αναφέρθηκε στο θέμα των οπτικών ινών FTTH δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση επανεξετάζει αυτό το θεμελιώδες έργο για το ελληνικό κράτος και θα επανατοποθετηθεί σύντομα με ένα νέο σχεδιασμό, ο οποίος μεταξύ άλλων θα πρέπει να περιέχει και μια μελέτη σκοπιμότητας του έργου, ώστε να δημιουργήσει κίνητρα στους επενδυτές.

Με τις υπάρχουσες συνθήκες, ο ΟΤΕ μπορεί πλέον να συνεχίσει απροβλημάτιστα την επένδυσή του στην τεχνολογία VDSL, όπως επιθυμεί η DT, χωρίς ωστόσο να απορρίπτει τη συμμετοχή του στο έργο FTTH, εφόσον αυτό είναι επιχειρηματικά συμφέρον. Μια σημαντική επισήμανση που έγινε από πολλούς ομιλητές στο πλαίσιο του συνεδρίου είναι ότι ήδη τόσο ο ΟΤΕ όσο και άλλες εταιρείες έχουν προχωρήσει σε εγκατάσταση χιλιάδων χιλιομέτρων οπτικών ινών. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές σε Metropolitan Area Networks, αξιοποιώντας πόρους του Γ’ ΚΠΣ.

Στόχος ενός σχεδίου που θα βασίσει ένα σημαντικό κομμάτι του μέλλοντος της τηλεπικοινωνιακής ανάπτυξης της χώρας στις οπτικές ίνες, θα πρέπει να είναι η αξιοποίηση των υπαρχόντων υποδομών για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος.