Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπό την Προεδρία του αρμόδιου Υφυπουργού Μανούσου Βολουδάκη και τη συμμετοχή του επικεφαλής του Γραφείου Στρατηγικού και Ψηφιακού Σχεδιασμού του Πρωθυπουργού Δημήτρη Πτωχού, με την οποία ολοκληρώθηκε η ενημέρωση όλων των Υπουργείων για τους κεντρικούς άξονες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και για τον τρόπο του συντονισμού των Υπουργείων μεταξύ τους.

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα Υπουργεία, προχωράει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να ολοκληρωθεί η καταγραφή των εν εξελίξει έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κάθε Υπουργείου, και να γίνει η ιεράρχηση των σχετικών προτεραιοτήτων. Επίσης, αναμένεται να συμφωνηθεί η διαδικασία μετάβασης στην αποκλειστικά ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων σε κάθε Υπουργείο, με στόχο στο τέλος του α’ τριμήνου του 2013 όλα τα Υπουργεία να διαθέτουν ψηφιακά πιστοποιητικά και να διακινούν μεταξύ τους μόνο ψηφιακά πιστοποιημένα και υπογεγραμμένα ηλεκτρονικά έγγραφα.